27. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 21 (eksportgarantier mv.) enkelte kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til eller fra Statens petroleumsfond.

Tema: STATSBUDSJETTET (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

27. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 21 (eksportgarantier mv.) enkelte kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til eller fra Statens petroleumsfond.

Se saker fra samme tema: