1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 14 Stortinget mv., enkelte kapitler under Finans- og tolldepartementet.

Tema: STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 14 Stortinget mv., enkelte kapitler under Finans- og tolldepartementet.

Se saker fra samme tema: