2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finans- og tolldepartementet.

Tema: TOLL (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finans- og tolldepartementet.

Se saker fra samme tema: