11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet, og statsbudsjettets 90-poster. (Vedlegg: Utryktvedlegg til St.prp. 1 Finansdepartementet: Miljøhandlingsplan for Finansdepartementet 2001.)

Tema: DEPARTEMENTER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet, og statsbudsjettets 90-poster. (Vedlegg: Utryktvedlegg til St.prp. 1 Finansdepartementet: Miljøhandlingsplan for Finansdepartementet 2001.)

Se saker fra samme tema: