Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet.

Tema: INTERNASJONALT SAMARBEID (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet.

Se saker fra samme tema: