1. Statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2002.

Tema: BANKER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2002.

Se saker fra samme tema: