1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Forsvarsdepartementet mv.

Tema: MILITÆRT PERSONELL (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Forsvarsdepartementet mv.

Se saker fra samme tema: