Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 20 S (2017-2018)

Vedtak 11

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Anniken Huitfeldt

  • 2. Michael Tetzschner

  • 3. Christian Tybring-Gjedde

  • 4. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

  • 1. Martin Kolberg

  • 2. Ingjerd Schou

  • 3. Audun Lysbakken

  • 4. Abid Q. Raja