Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Innst. 21 S (2017-2018)

Vedtak 12

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  1. Eirik Sivertsen

  2. Marianne Marthinsen

  3. Trond Helleland

  4. Christian Tybring-Gjedde

  5. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

  1. Nils Kristen Sandtrøen

  2. Hårek Elvenes

  3. Lene Westgaard-Halle

  4. Erlend Wiborg

  5. Kari Elisabeth Kaski