Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Innst. 22 S (2017-2018)

Vedtak 13

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Lise Christoffersen

  • 2. Espen Barth Eide

  • 3. Ingjerd Schou

  • 4. Morten Wold

  • 5. Emilie Enger Mehl

Varamedlemmer:

  • 1. Åsunn Lyngedal

  • 2. Vetle Wang Soleim

  • 3. Mudassar Kapur

  • 4. Silje Hjemdal

  • 5. Petter Eide