Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa

Innst. 23 S (2017-2018)

Vedtak 15

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia–Europa (ASEP) velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Torstein Tvedt Solberg

  • 2. Elin Rodum Agdestein

  • 3. Helge André Njåstad

Varamedlemmer:

  • 1. Cecilie Myrseth

  • 2. Åslaug Sem-Jacobsen

  • 3. Ove Trellevik