Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 34/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport)

St.prp. nr. 72 (1997-98), Innst. S. nr. 4 (1998-99)

Vedtak 21

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens avgjørelse nr. 34/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport).