Overføring av oppgaver til SND

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000) Romertall II, III og IV. Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (1999-2000)