Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolk og skogfinnar

St.meld. nr. 15 (2000-2001), Innst. S. nr. 145 (2000-2001)

Vedtak 242

St.meld. nr. 15 (2000-2001) - Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar - vedlegges protokollen.