Utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse

Vedtak 385

Utviklingsministerens redegjørelse i Stortingets møte 24. april 2001 om utviklingspolitikk
- vedlegges protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å ta kontakt med de politiske partiene i Norge med sikte på å opprette et institutt for demokratiutvikling f.eks. etter modell av Institute for Multiparty Democracy (IMD) i Nederland. Instituttet bør ha som hovedoppgave å bidra til utvikling og styrking av partiorganisasjoner samt kompetanseutvikling innenfor partier og parlamenter, primært i ODA-godkjente land.