Virksomheten til Posten Norge BA

St.meld. nr. 26 (2000-2001), Innst. S. nr. 275 (2000-2001)

Vedtak 540

St.meld. nr. 26 (2000-2001) - om virksomheten til Posten Norge BA - vedlegges protokollen.