Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om at høyere utdanning prioriteres i EØS-forhandlingene og i GATS-forhandlingene

Dokument nr. 8:75 (2002-2003), Innst. S. nr. 169 (2002-2003)

Vedtak 365

Dokument nr. 8:75 (2002-2003) - forslag fra stor­tingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om at høyere utdanning prioriteres i EØS-forhandlingene og i GATS-forhandlingene - bifalles ikke.