Et velfungerende arbeidsmarked

St.meld. nr. 19 med unntak av kap. 5 (2003-2004), Innst. S. nr. 212 (2003-2004)

Vedtak 404

St.meld. nr. 19 (2003-2004) - om et velfungerende arbeidsmarked - med unntak av kapittel 5, vedlegges protokollen.