Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga av FN

St.meld. nr. 33 (2003-2004), Innst. S. nr. 225 (2003-2004)

Vedtak 509

St.meld. nr. 33 (2003-2004) - om Noregs deltaking i den 58. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 57. gen­eralforsamling - vedlegges protokollen.