Forslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om ny § 110 d i Grunnloven. (Retten til bolig)

Dokument nr. 12:18 (2003-2004), Innst. S. nr. 99 (2006-2007)

Vedtak 351

Dokument nr. 12:18 (2003-2004) - grunnlovsforslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om ny § 110 d i Grunnloven (retten til bolig), alternativene A og B - bifalles ikke.