Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barneverntjenester og eventuelt andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet

Dokument nr. 8:40 (2003-2004), Innst. S. nr. 17 (2004-2005)

Vedtak 23

Dokument nr. 8:40 (2003-2004) - forslag fra storting­srepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barnevernstjenester og andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske stats­borgere og som oppholder seg i utlandet - vedlegges protokollen.