Nasjonalmuseet for kunst

(Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 4 (2004-2005))

Vedtak 159

A. Rammeområde 1

(Statsforvaltning)

 

statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål:

 

Kroner

 

Kroner

 

                                                              Utgifter

1

 

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

 

 

 

 

 

 

1

Apanasje

 

 

7 454 000

 

 

 

 

50

Det Kgl. Hoff

 

 

103 633 000

 

 

 

2

 

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

 

 

 

 

 

 

1

Apanasje

 

 

5 005 000

 

 

 

 

50

H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprin sessens stab mv.

 

 

10 367 000

 

 

 

20

 

Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

61 005 000

 

 

 

21

 

Statsrådet (jf. kap. 3021)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

106 753 000

 

 

 

24

 

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

40 477 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

 

6 320 000

 

 

 

664

 

Pensjonstrygden for sjømenn

 

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

 

621 000 000

 

 

 

666

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

 

788 000 000

 

 

 

1500

 

Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 4500)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

146 031 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

 

76 925 000

 

 

 

 

22

Klagenemnda for offentlige anskaffelser,

kan overføres

 

 

 

2 668 000

 

 

 

1502

 

Tilskudd til kompetanseutvikling

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 1

 

 

 12 500 000

 

 

 

1503

 

Midler til opplæring og utvikling avtillitsvalgte

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

 

106 218 000

 

 

 

 

71

Bidrag fra arbeidstakerne

 

 

29 959 000

 

 

 

1506

 

Norge.no (jf. kap. 4506)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

11 200 000

 

 

 

1507

 

Datatilsynet(jf. kap. 4507)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

21 923 000

 

 

 

1510

 

Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

1 012 810 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

 

13 782 000

 

 

 

1520

 

Statskonsult (jf. kap. 4520)

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til restrukturering

 

 

8 000 000

 

 

 

1522

 

Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

194 681 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

 

37 626 000

 

 

 

 

22

Fellesutgifter for R-kvartalet

 

 

53 899 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres

 

 

 

16 285 000

 

 

 

1530

 

Tilskudd til de politiske partier

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

 

 

 

169 087 000

 

 

 

 

71

Tilskudd til kommunepartiene, overslagsbevilgning

 

 

 24 575 000

 

 

 

 

72

Tilskudd til kommunestyregruppene, overslagsbevilgning

 

 

 

19 360 000

 

 

 

 

73

Tilskudd til fylkespartiene, overslagsbevilgning

 

 

 56 330 000

 

 

 

 

74

Tilskudd til fylkestingsgruppene, overslagsbevilgning

 

 

 7 515 000

 

 

 

 

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

 

 

 

5 700 000

 

 

 

1541

 

Pensjoner av statskassen

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

 

 

16 800 000

 

 

 

1542

 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

 

 

5 065 000 000

 

 

 

 

70

For andre medlemmer av Statens Pensjons kasse, overslagsbevilgning

 

 

 

67 200 000

 

 

 

1543

 

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

 

 

270 600 000

 

 

 

 

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

 

 

 

5 400 000

 

 

 

1546

 

Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

 

 

62 700 000

 

 

 

1547

 

Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

 

 

80 500 000

 

 

 

1550

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

75 975 000

 

 

 

 

22

Flyttekostnader, kan overføres

 

 

27 918 000

 

 

 

1580

 

Bygg utenfor husleieordningen

 

 

 

 

 

 

31

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

 

 

 829 400 000

 

 

 

 

32

Prosjektering av bygg, kan overføres

 

 

65 500 000

 

 

 

 

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

 

 

13 120 000

 

 

 

 

70

Tilskudd til Hovedstadsaksjonen

 

 

15 000 000

 

 

 

1581

 

Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581)

 

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

 

19 814 000

 

 

 

 

30

Ekstraordinært vedlikehold, Bygdø Kongsgård, kan overføres

 

 

 

43 400 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres

 

 

 

12 158 000

 

 

 

1582

 

Utvikling av Fornebuområdet

 

 

 

 

 

 

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

 

 

81 000 000

 

 

 

1583

 

Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583)

 

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

 

2 000 000

 

 

 

 

30

Investeringer, Pilestredet Park, kan overføres

 

 

25 000 000

 

 

 

2445

 

Statsbygg (jf. kap. 5445)

 

 

 

 

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-2 139 674 000

 

 

 

 

 

 

 

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

958 306 000

 

 

 

 

 

 

 

3 Avskrivninger

288 402 000

 

 

 

 

 

 

 

4 Renter av statens kapital

3 113 000

 

 

 

 

 

 

 

5 Til investeringsformål

710 000 000

 

 

 

 

 

 

 

6 Til reguleringsfondet

-19 749 000

 

-199 602 000

 

 

 

 

30

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

 

 

77 100 000

 

 

 

 

31

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

 

 

1 549 700 000

 

 

 

 

32

Prosjektering av bygg, kan overføres

 

 

55 030 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres

 

 

 

79 154 000

 

 

 

 

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

 

 

40 030 000

 

 

 

2470

 

Statens Pensjonskasse (jf. kap. 5470)

 

 

 

 

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-324 839 000

 

 

 

 

 

 

 

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

254 444 000

 

 

 

 

 

 

 

3 Avskrivninger

16 020 000

 

 

 

 

 

 

 

4 Renter av statens kapital

1 127 000

 

 

 

 

 

 

 

5 Til investeringsformål

16 000 000

 

 

 

 

 

 

 

6 Til reguleringsfond

-10 000 000

 

-47 248 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

 

 35 352 000

 

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

12 145 089 000

 

                                                                               Inntekter

3024

 

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24)

 

 

 

 

 

 

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

 

 

2 785 000

 

 

 

 

3

Oppdrag

 

 

535 000

 

 

 

4500

 

Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 1500)

 

 

 

 

 

 

2

Ymse inntekter

 

 

180 000

 

 

 

4506

 

Norge.no (jf. kap. 1506)

 

 

 

 

 

 

1

Salg av informasjonstjenester

 

 

20 000

 

 

 

4510

 

Fylkesmannsembetene (jf. kap. 1510)

 

 

 

 

 

 

1

Inntekter ved oppdrag

 

 

2 112 000

 

 

 

 

2

Ymse inntekter

 

 

11 637 000

 

 

 

4522

 

Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522)

 

 

 

 

 

 

3

Driftsvederlag, Akademika

 

 

259 000

 

 

 

 

4

Inntekter, Norsk lysingsblad

 

 

16 069 000

 

 

 

 

5

Inntekter fra publikasjoner

 

 

851 000

 

 

 

 

6

Brukerfinansierte tjenester

 

 

153 000

 

 

 

 

7

Parkeringsinntekter

 

 

1 252 000

 

 

 

4546

 

Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546)

 

 

 

 

 

 

1

Premieinntekter

 

 

180 500 000

 

 

 

4547

 

Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547)

 

 

 

 

 

 

1

Premieinntekter

 

 

34 400 000

 

 

 

4581

 

Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 1581)

 

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter

 

 

112 000

 

 

 

5445

 

Statsbygg (jf. kap. 2445)

 

 

 

 

 

 

39

Avsetning til investeringsformål

 

 

710 000 000

 

 

 

5446

 

Salg av eiendom, Fornebu

 

 

 

 

 

 

40

Salgsinntekter, Fornebu

 

 

233 920 000

 

 

 

5470

 

Statens Pensjonskasse (jf. kap. 2470)

 

 

 

 

 

 

30

Avsetning til investeringsformål

 

 

16 000 000

 

 

 

5607

 

Renter av boliglånsordningen til statsansatte

 

 

 

 

 

 

80

Renter

 

 

326 000 000

 

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

 

1 536 785 000

 

 

 

 

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdeparte­mentet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1510 post 21

kap. 4510 postene 1 og 2

kap. 1522 post 1

kap. 4522 postene 1, 2 og 6

 

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdeparte­mentet i 2005 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsan­skaffelser og vedlikehold, med inntil 3 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 

IV

Fullmakt til å beregne satser for partistøtte

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdeparte­mentet i 2005, bakgrunn av valgresultatet ved kom­mune- og fylkestingsvalget i 2003 og endelig bevilgn­ing kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier, postene 71, 72, 73 og 74, kan beregne nye satser for 2005 for:

1.   støtte pr. stemme til de politiske partiers kommu­neorganisasjoner.

2.   grunnbeløp til kommunestyregruppene.

3.   representanttillegg til kommunestyregruppene.

4.   støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesor­ganisasjoner der det

      ikke foreligger søknad fra ungdomsorganisasjoner.

5.   grunnbeløp til fylkestingsgruppene.

6.   representanttillegg til fylkestingsgruppene.

V

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at:

1.   det enkelte departement som et ledd i ordningen med bonus og rabatter, i 2005 kan nettoføre som utgiftsreduksjon vedkommende utgiftspost tilbakebetalt bonus og rabatt, også om tilbakebeta­lingen refererer seg til kjøp i tidligere år.

2.   Moderniseringsdepartementet i 2005 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkes­mannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der fylkes­mannen samordner utgiftene.

VI

Fullmakter til å overskride

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdeparte­mentet i 2005 kan:

1.   avvike Statsbyggs driftsbudsjett mot dekning i reg­uleringsfondet.

2.   overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49, med inntil 175 mill. kroner, mot dekning i reguler­ingsfondet.

3.   overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eien­dommer, samt medregne ubenyttede inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

 

VII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdeparte­mentet i 2005 kan omdisponere:

1.   mellom postene 30-38 under kap. 1580 Bygg uten­for husleieordningen.

2.   mellom postene 1, 30 og 45 under kap. 1581 Eien­dommer til kongelige formål.

3.   mellom postene 30-49 under kap. 2445 Statsbygg.

4.   fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Inves­teringer, Fornebu under kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet.

5.   fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Inves­teringer, Pilestredet Park under kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park.

VIII

Fullmakter til å igangsette eller

utvide byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdeparte­mentet i 2005 kan iverksette nye prosjekter eller utvide igangsatte prosjekter der bruker/fagdepartement har nødvendige leiemidler innenfor eget budsjett føl­gende vilkår:

1.   for prosjekter inntil 25 mill. kroner (fullmaktspros­jekter) er fullmakten begrenset til å inngå forplik­telser innenfor en samlet ramme 150 mill. kro­ner til igangsetting av prosjekter utover bevilgningen under kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49.

2.   for kurante prosjekter er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en samlet ramme 1 000 mill. kroner til videreføring/ferdigstilling av prosjekter som igangsettes innenfor bevilgningen under kap. 2445 Statsbygg, post 30 Igangsetting av byggeprosjekter.

IX

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1.   Moderniseringsdepartementet i 2005 kan:

a)   godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbe­talingen blir postert i statsregnskapet vedkom­mende investeringspost som en utgiftsreduksjon.

b)   godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av statens eiendom Vestbanetomten i Oslo.

c)   godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av eien­dom som forvaltes av Statsbygg eller av andre statlige etater som ikke har egen fullmakt til å avhende eiendom, til en verdi av 250 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle og for inntil 800 mill. kroner totalt i terminen.

d)   godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsin­ntekter, innsparte midler eller midler fra reguler­ingsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

e)   overdra til underpris eller vederlagsfritt eiendom­mer og bygninger som har vært disponert av statlige spesialskoler, grunnskoler og videregående skoler, til kommuner og fylkeskommuner. Full­makten gjelder kun når ansvaret for virksomheten overtas av kommunen/fylkeskommunen eller det ikke er mulig å oppnå full pris.

f)   foreta bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som er nødvendig ved disponering av statens eien­dommer Fornebu, for inntil 500 mill. kroner.

g)   foreta de salg og makeskifter som er nødvendig ved disponering og avvikling av statens eiendom­mer i Pilestredet Park.

2.   Kongen i 2005 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

X

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2005 kan overskride bevilgningen kap. 21 Statsrådet for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for statsministeren og Regjeringens øvrige medlemmer.

Vedtak 160

B. Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

 

statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

 

Kroner

 

                                                                         Utgifter

800

 

Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

84 021 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

3 299 000

 

 

 

830

 

Foreldreveiledning og samlivstiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

4 293 000

 

 

 

 

70

Tilskudd

14 214 000

 

 

 

840

 

Krisetiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

4 386 000

 

 

 

 

60

Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning

99 512 000

 

 

 

 

61

Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning

19 715 000

 

 

 

 

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

3 391 000

 

 

 

841

 

Familievern og konfliktløsning

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

 

10 786 000

 

 

 

 

22

Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset mv.

5 994 000

 

 

 

 

70

Utviklings- og opplysningsarbeid mv.

15 412 000

 

 

 

842

 

Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

143 384 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

5 166 000

 

 

 

 

70

Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1

108 570 000

 

 

 

844

 

Kontantstøtte

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 846 post 50

1 205 000

 

 

 

 

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 860 000 000

 

 

 

845

 

Barnetrygd

 

 

 

 

 

70

Tilskudd

14 310 000 000

 

 

 

846

 

Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

6 893 000

 

 

 

 

22

Refusjon av utgifter til DNA-analyser

5 186 000

 

 

 

 

50

Forskning, kan nyttes under post 21, kap. 844 post 21 og

 kap. 856 post 21

 

 9 580 000

 

 

 

 

70

Tilskudd

4 789 000

 

 

 

 

71

Særlige familiepolitiske tiltak

977 000

 

 

 

 

72

Tiltak for lesbiske og homofile

2 100 000

 

 

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid,
kan overføres

 

1 861 000

 

 

 

847

 

Likestillingssenteret

 

 

 

 

 

50

Basisbevilgning

6 214 000

 

 

 

848

 

Likestillingsombudet (jf. kap. 3848)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter for likestillingsombudet

6 754 000

 

 

 

 

21

Driftsutgifter for Klagenemnda for likestilling

325 000

 

 

 

850

 

Barneombudet (jf. kap. 3850)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

8 125 000

 

 

 

852

 

Adopsjonsstøtte

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

 

21 470 000

 

 

 

854

 

Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker

90 995 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

27 171 000

 

 

 

 

50

Forskning, kan nyttes under post 71

13 335 000

 

 

 

 

64

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, overslagsbevilgning

 

205 400 000

 

 

 

 

70

Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim

2 169 000

 

 

 

 

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50

23 110 000

 

 

 

855

 

Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

1 917 483 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

51 700 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

57 008 000

 

 

 

 

70

Tilskudd til kjøp av plasser, tiltak mv., kan nyttes under post 1

1 123 292 000

 

 

 

856

 

Barnehager

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under

kap. 846 post 50

 

26 810 000

 

 

 

 

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

11 080 000

 

 

 

 

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning

9 594 504 000

 

 

 

 

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning

160 000 000

 

 

 

 

62

Tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage

736 173 000

 

 

 

 

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritet sspråklige barn i førskolealder

 

96 275 000

 

 

 

 

65

Skjønnsmidler til barnehager

1 247 933 000

 

 

 

857

 

Barne- og ungdomstiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

2 136 000

 

 

 

 

50

Forskning, kan nyttes under post 71

5 988 000

 

 

 

 

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

72 955 000

 

 

 

 

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50

6 415 000

 

 

 

 

72

Styrking av oppvekstmiljøet mv., kan overføres

5 341 000

 

 

 

 

73

Ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

34 267 000

 

 

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

29 663 000

 

 

 

858

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (jf. kap. 3858)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

117 067 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

517 000

 

 

 

859

 

UNG i Europa (jf. kap. 3859)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan overføres

5 660 000

 

 

 

860

 

Forbrukerrådet

 

 

 

 

 

50

Basisbevilgning

80 172 000

 

 

 

862

 

Positiv miljømerking

 

 

 

 

 

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

3 886 000

 

 

 

865

 

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid

 

6 700 000

 

 

 

 

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

4 000 000

 

 

 

866

 

Statens institutt for forbruksforskning

 

 

 

 

 

50

Basisbevilgning

22 697 000

 

 

 

867

 

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet 

(jf. kap. 3867)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

4 797 000

 

 

 

868

 

Forbrukerombudet (jf. kap. 3868)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

15 417 000

 

 

 

2530

 

Fødselspenger og adopsjonspenger

 

 

 

 

 

70

Fødselspenger til yrkesaktive, overslagsbevilgning

9 599 500 000

 

 

 

 

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

390 000 000

 

 

 

 

72

Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere, overslagsbevilgning

 

270 000 000

 

 

 

 

73

Adopsjonspenger, overslagsbevilgning

141 000 000

 

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

43 970 238 000

 

                                                                    Inntekter

3854

 

Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854)

 

 

 

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

21 424 000

 

 

 

3855

 

Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855)

 

 

 

 

 

60

Kommunale egenandeler

727 000 000

 

 

 

3859

 

UNG i Europa (jf. kap. 859)

 

 

 

 

 

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

1 922 000

 

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

750 346 000

 

 

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedeparte­mentet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1 og 60

 

III

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2005 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full over­gangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0-3 år har rett til et småbarnstillegg 7 920 kroner per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedk­ommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord- Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nor­dreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetry­gden 3 840 kroner per barn per år, det såkalte Finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fos­terhjem eller barneverninstitusjon i de aktuelle kom­munene.

IV

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2005 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

 

Oppholdstid i barnehage

Prosentandel av

full sats

Kontantstøtte i kroner per år

Ikke bruk av barnehage

100

43 884

Til og med 8 timer per uke

80

35 112

9-16 timer per uke

60

26 328

17-24 timer per uke

40

17 556

25-32 timer per uke

20

8 784

33 timer eller mer per uke

0

0

 

V

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2005 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kan utbetale:

1.   Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 kr 33 584 per barn.

2.   Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5- 13 kr 1 765 per fødsel.

Vedtak 161

C. Rammeområde 3

(Kultur)I

På statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

 

Kroner

 

                                                                                           Utgifter:

300

 

Kultur- og kirkedepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

97 890 000

 

 

 

305

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet (jf. kap. 3305)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

48 890 000

 

 

 

315

 

Frivillighetsformål

 

 

 

 

 

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 

139 259 000

 

 

 

 

71

Tilskudd til frivillighetssentraler 

63 161 000

 

 

 

 

72

Tilskudd til frivillig virksomhet 

15 000 000

 

 

 

 

73

Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse politiske virksomhet 

 

1 420 000

 

 

 

320

 

Allmenne kulturformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

40 545 000

 

 

 

 

50

Norsk kulturfond 

254 218 000

 

 

 

 

51

Fond for lyd og bilde 

19 500 000

 

 

 

 

52

Norges forskningsråd 

2 161 000

 

 

 

 

53

Samiske kulturformål 

32 113 000

 

 

 

 

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres 

164 800 000

 

 

 

 

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres 

117 843 000

 

 

 

 

75

Kulturprogram, kan overføres 

7 222 000

 

 

 

 

76

Hundreårsmarkeringen 1905-2005, kan overføres 

35 000 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

22 356 000

 

 

 

 

79

Til disposisjon 

4 612 000

 

 

 

 

82

Nobels fredssenter 

16 200 000

 

 

 

321

 

Kunstnerformål

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

13 303 000

 

 

 

 

72

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning 

 

11 909 000

 

 

 

 

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres 

92 448 000

 

 

 

 

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning 

85 209 000

 

 

 

 

75

Vederlagsordninger 

100 926 000

 

 

 

322

 

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

9 185 000

 

 

 

 

50

Utsmykking av offentlige bygg 

7 675 000

 

 

 

 

72

Knutepunktinstitusjoner 

33 016 000

 

 

 

 

73

Nasjonalmuseet for kunst, kan nyttes under postene 1 og 45 

169 280 000

 

 

 

 

75

Offentlig rom, arkitektur og design 

19 541 000

 

 

 

 

77

Henie Onstad Kunstsenter 

5 880 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

42 448 000

 

 

 

323

 

Musikkformål (jf. kap. 3323)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

111 396 000

 

 

 

 

70

Nasjonale institusjoner 

155 861 000

 

 

 

 

71

Region-/landsdelsinstitusjoner 

117 177 000

 

 

 

 

72

Knutepunktinstitusjoner 

29 137 000

 

 

 

 

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge 

13 841 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

27 085 000

 

 

 

324

 

Teater- og operaformål (jf. kap. 3324)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

89 809 000

 

 

 

 

70

Nasjonale institusjoner 

543 102 000

 

 

 

 

71

Region-/landsdelsinstitusjoner 

198 137 000

 

 

 

 

73

Region- og distriktsopera 

18 859 000

 

 

 

 

75

Dans 

10 400 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

28 754 000

 

 

 

325

 

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

56 985 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

5 356 000

 

 

 

 

73

Prosjekt- og utviklingstiltak 

16 633 000

 

 

 

326

 

Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

287 866 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

8 949 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

41 081 000

 

 

 

 

73

Noregs Mållag 

1 536 000

 

 

 

 

74

Det Norske Samlaget 

8 576 000

 

 

 

 

75

Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 

9 712 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

70 950 000

 

 

 

328

 

Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

34 435 000

 

 

 

 

21

Arkeologiske og andre oppdrag 

15 093 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

2 300 000

 

 

 

 

70

Det nasjonale museumsnettverket 

420 350 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

34 974 000

 

 

 

329

 

Arkivformål (jf. kap. 3329)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

177 632 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

6 122 000

 

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

9 642 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

4 332 000

 

 

 

334

 

Film- og medieformål (jf. kap. 3334)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter 

122 979 000

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter 

3 462 000

 

 

 

 

50

Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 

212 900 000

 

 

 

 

51

Audiovisuelle produksjoner 

26 751 000

 

 

 

 

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 

29 835 000

 

 

 

 

72

Knutepunktinstitusjoner 

5 416 000

 

 

 

 

73

Regional filmsatsing 

5 500 000

 

 

 

 

75

Medieprogram, kan overføres 

14 800 000

 

 

 

 

78

Ymse faste tiltak 

23 243 000

 

 

 

 

79

Til disposisjon 

1 315 000

 

 

 

335

 

Pressestøtte

 

 

 

 

 

52

Norges forskningsråd 

1 583 000

 

 

 

 

71

Produksjonstilskudd 

244 267 000

 

 

 

 

73

Anvendt medieforskning og etterutdanning 

14 608 000

 

 

 

 

75

Tilskudd til samiske aviser 

12 969 000

 

 

 

 

76

Tilskudd til ymse publikasjoner 

20 177 000

 

 

 

 

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 

1 560 000

 

 

 

336

 

Informasjonsberedskap - kringkasting

 

 

 

 

 

70

Informasjonsberedskap 

2 499 000

 

 

 

337

 

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

 

 

 

 

 

70

Kompensasjon 

32 500 000

 

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

5 005 456 000

 

                                                                                  Inntekter:

3300

 

Kultur- og kirkedepartementet (jf. kap. 300)

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

54 000

 

 

 

3305

 

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser (jf. kap. 305)

 

 

 

 

 

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 

800 000 000

 

 

 

 

2

Gebyr - lotterier 

3 400 000

 

 

 

 

3

Refusjon 

43 490 000

 

 

 

 

4

Avgift, gebyr-stiftelser 

2 000 000

 

 

 

 

5

Utjevningsfondet 

158 800 000

 

 

 

3320

 

Allmenne kulturformål (jf. kap. 320)

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

278 000

 

 

 

3323

 

Musikkformål (jf. kap. 323)

 

 

 

 

 

1

Inntekter ved Rikskonsertene 

17 121 000

 

 

 

3324

 

Teater- og operaformål (jf. kap. 324)

 

 

 

 

 

1

Inntekter ved Riksteatret 

8 570 000

 

 

 

3325

 

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

793 000

 

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag 

5 356 000

 

 

 

3326

 

Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 326)

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

4 529 000

 

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag 

8 949 000

 

 

 

3328

 

Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 328)

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

1 487 000

 

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag 

15 093 000

 

 

 

3329

 

Arkivformål (jf. kap. 329)

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

1 336 000

 

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag 

6 122 000

 

 

 

3334

 

Film- og medieformål (jf. kap. 334)

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter 

10 921 000

 

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag 

3 462 000

 

 

 

 

70

Gebyr 

15 500 000

 

 

 

 

71

Inntektsuavhengig vederlag fra TV2 

26 751 000

 

 

 

 

72

Inntektsavhengig vederlag fra TV2 

2 000 000

 

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

1 136 012 000

 

 

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedeparte­mentet i 2005 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 324 post 1

kap. 3324 post 1

kap. 325 post 1

kap. 3325 post 1

kap. 325 post 21

kap. 3325 post 2

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 328 post 1

kap. 3328 post 1

kap. 328 post 21

kap. 3328 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

 

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedeparte­mentet i 2005 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

30,9 mill. kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Utsmykking av offentlige bygg

8,3 mill. kroner

 

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2005 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med uten­landske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 200 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2005:

1.   Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/ landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål og kap. 324 Teater- og operaformål.

2.   Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord­norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kun­sthåndverk og offentlig rom, kap. 323 Musikk­formål og kap. 334 Film- og medieformål.

3.   Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom og kap. 323 Musikkformål.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2005 skal:

1.   gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,70. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

2.   avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3.   kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 840 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkasting­savgiften.

VII

Fullmakt til å integrera Riksutstillingar i

Nasjonalmuseet for kunst

Stortinget samtykkjer i at verksemda for Riksutstill­ingar vert integrert i Stiftinga Nasjonalmuseet for kunst frå den dato Kultur- og kyrkjedepartementet fastset.

Vedtak 162

Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og komme tilbake til Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett med eventuelle forslag

som sikrer at intensjonene med ordningen blir ivaretatt.

 

 

Vedtak 163

Stortinget ber Regjeringen vurdere om lokale sam­funnshus og grendehus, som ikke regnes som kom­mersielle aktører, skal gis mulighet til å drive bingo.

Vedtak 164

Stortinget ber Regjeringen sette i gang drøftelser mellom staten, ved departementet, og Akershus fylkeskommune for å endre status for Akershus Teater, og overføring til kap. 324 post 71 fra 2006.

 

 

Vedtak 165

Stortinget ber Regjeringa bidra til at det vert utvikla teknologi for talegjenkjenning slik at ein kan måla for teksting av direktesendte program.