Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Innst. S. nr. 14 (2005-2006)

Vedtak 19

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organi­sasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) velges for stortingsperioden 2005-2009:

Medlemmer:

1.   Sigvald Oppebøen Hansen

2.   Signe Øye

3.   Morten Høglund

4.   Trond Helleland

5.   Olav Gunnar Ballo

6.   Erling Sande

Varamedlemmer:

For Oppebøen Hansen: Anne Marit Bjørnflaten

For Øye: Tor-Arne Strøm

For Høglund: Christian Tybring-Gjedde

For Helleland: Solveig Horne

For Ballo: Line Henriette Holten Hjemdal

For Sande: Odd Einar Dørum