Utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse

Vedtak 358

Utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse i Stortingets møte 16. mai 2006

- vedlegges protokollen.