Gjennomføring av europapolitikken

St.meld. nr. 23 (2005-2006), Innst. S. nr. 115 (2006-2007)

Vedtak 338

St.meld. nr. 23 (2005-2006) - om gjennomføring av europapolitikken - vedlegges protokollen.