Tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet.

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2006-2007)

Vedtak 169

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

Utgifter

200

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

196 488 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

4 874  000

 

 

 

45

Størryrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

2 479  000

 

 

204

 

Foreldreutvalget for grunnskolen

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

7 192  000

 

 

206

 

Samisk utdanningsadministrasjon

 

 

 

 

 

50

Tilskudd til Sametinget

 

30 572 000

 

 

220

 

Utdanningsdirektoratet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

146 314 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

 

5 199  000

 

 

 

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

 

 38 814 000

 

 

222

 

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

110 869 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

4 187  000

 

 

225

 

Tiltak i grunnopplæringen

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

119 596 000

 

 

 

60

Tilskudd til landslinjer

 

150  055 000

 

 

 

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

 

47 775 000

 

 

 

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak

 

 66 905 000

 

 

 

65

Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring

 

 29 880 000

 

 

 

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

 

35 782 000

 

 

 

67

Tilskudd til opplæring i finsk

 

9 507  000

 

 

 

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

 

160 860 000

 

 

 

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

 

 344 287 000

 

 

 

70

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

 

 7 988 000

 

 

 

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskoler

 

8 377  000

 

 

 

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

 

4 260  000

 

 

 

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

 

8 398  000

 

 

 

74

Tilskudd til organisasjoner

 

9 296  000

 

 

226

 

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

 

 983 109 000

 

 

 

70

IKT-tiltak, kan nyttes under post 21

 

3 332  000

 

 

227

 

Tilskudd til særskilte skoler

 

 

 

 

 

60

Tilskudd til Moskvaskolen

 

1 183  000

 

 

 

61

Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole

 

2 444  000

 

 

 

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

 

4 501  000

 

 

 

70

Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo

 

6 584  000

 

 

 

71

Tilskudd til internatdrift ved Krokeide yrkesskole

 

19 274 000

 

 

 

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

 

24 309 000

 

 

 

73

Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia

 

3 218  000

 

 

228

 

Tilskudd til frittstående skoler mv.

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning

 

2 191  062 000

 

 

 

71

Tilskudd til friskoleorganisasjoner

 

559  000

 

 

229

 

Andre tiltak

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

 

11 418 000

 

 

230

 

Kompetansesentre for spesialundervisning

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

570 532 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

45 736 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

6 999  000

 

 

252

 

EUs handlingsprogram for livslang læring

 

 

 

 

 

70

Tilskudd

 

141 652 000

 

 

253

 

Folkehøyskoler

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til folkehøyskoler

 

568 516 000

 

 

 

71

Tilskudd til Folkehøyskolerådet

 

3 215  000

 

 

 

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

 

643  000

 

 

254

 

Tilskudd til voksenopplæring

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til studieforbund

 

159 638 000

 

 

 

71

Tilskudd til fjernundervisning

 

11 483 000

 

 

 

72

Tilskudd til kvinneuniversitetene og Studiesenteret Finnsnes

 

 8 059 000

 

 

 

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

 

10 316 000

 

 

255

 

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

 

 

 

 

 

70

Holocaustsenteret

 

20 646 000

 

 

 

71

Falstadsenteret

 

13 105 000

 

 

 

72

Stiftelsen Arkivet

 

3 574  000

 

 

 

73

Norsk fredssenter

 

677  000

 

 

 

74

Nord-Norsk Fredssenter, Narvik

 

1 019  000

 

 

256

 

Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

39 365 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

12 935 000

 

 

257

 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

35 421  000

 

 

258

 

Analyse og utviklingsarbeid

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

3 437  000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

 

33 646 000

 

 

270

 

Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter

 

 

 

 

 

71

Tilrettelegging av studier i utlandet

 

5 207  000

 

 

 

74

Tilskudd til velferdsarbeid

 

62 493 000

 

 

 

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

 

113 426 000

 

 

271

 

Universiteter

 

 

 

 

 

50

Basisfinansiering statlige universiteter

 

5 796 978 000

 

 

 

51

Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige universiteter

 

 2 263 044 000

 

 

 

52

Forskningsfinansiering statlige universiteter

 

2 497 631 000

 

 

272

 

Vitenskapelige høyskoler

 

 

 

 

 

50

Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler

 

522 782 000

 

 

 

51

Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler

 

 196 140 000

 

 

 

52

Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler

 

 138 096 000

 

 

 

70

Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler

 

 16 714 000

 

 

 

71

Resultatbasert undervisningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler

 

 20 794 000

 

 

 

72

Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler

 

 14 376 000

 

 

275

 

Høyskoler

 

 

 

 

 

50

Basisfinansiering statlige høyskoler

 

5 199 124 000

 

 

 

51

Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige høyskoler

 

 2 111 665 000

 

 

 

52

Forskningsfinansiering statlige høyskoler

 

269 818 000

 

 

 

70

Basisfinansiering private høyskoler

 

334 902 000

 

 

 

71

Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler

 

 290 461 000

 

 

 

72

Forskningsfinansiering private høyskoler

 

35 558 000

 

 

276

 

Fagskoleutdanning

 

 

 

 

 

70

Teknisk fagskoleutdanning

 

285 144 000

 

 

281

 

Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

310 308 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

14 151 000

 

 

 

51

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

 

36 897 000

 

 

 

73

Tilskudd til internasjonale programmer

 

11 200 000

 

 

 

74

Tilskudd til UNIS

 

75 474 000

 

 

 

75

Tilskudd til Uninett

 

22 867 000

 

 

 

76

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

 

16 898 000

 

 

 

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

 

12 174 000

 

 

 

79

Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres

 

263 652 000

 

 

283

 

Meteorologiformål

 

 

 

 

 

50

Meteorologisk institutt

 

212 538 000

 

 

 

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

 

42 488 000

 

 

285

 

Norges forskningsråd

 

 

 

 

 

52

Forskningsformål

 

1 087 421 000

 

 

 

55

Administrasjon

 

223 113 000

 

 

286

 

Fondet for forskning og nyskaping

 

 

 

 

 

50

Overføring til Norges forskningsråd

 

939 560 000

 

 

287

 

Forskningsinstitutter og andre tiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

3 362  000

 

 

 

53

NOVA og NUPI

 

42 656 000

 

 

 

54

Forskningsstiftelser

 

49 902 000

 

 

 

56

Ludvig Holbergs forskningspris

 

9 100  000

 

 

 

71

Tilskudd til andre private institusjoner

 

23 517 000

 

 

 

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

 

12 400 000

 

 

288

 

Internasjonale samarbeidstiltak

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

3 970  000

 

 

 

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

 

131 991 000

 

 

 

73

EUs rammeprogram for forskning

 

657 786 000

 

 

 

75

UNESCO

 

13 782 000

 

 

310

 

Tilskudd til trossamfunn m.m.

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

 

 122 356 000

 

 

 

75

Kirkebygg utenfor den norske kirke mv.

 

9 400  000

 

 

 

76

Tilskudd til råd for tro og livssyn

 

4 637  000

 

 

340

 

Kirkelig administrasjon

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

133 294 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

15 570 000

 

 

 

71

Tilskudd til kirkelige formål

 

169 940 000

 

 

 

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

 

70 200 000

 

 

 

73

Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke

 

3 000 000

 

 

 

74

Tilskudd til Oslo domkirke

 

1 000 000

 

 

 

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

 

100  000 000

 

 

 

76

Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i Kirken, kan overføres

 

 4 000 000

 

 

 

79

Til disposisjon, kan overføres

 

500  000

 

 

341

 

Presteskapet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

736 713 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

5 190  000

 

 

342

 

Nidaros domkirke m.m.

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

43 284 000

 

 

920

 

Norges forskningsråd

 

 

 

 

 

50

Tilskudd

 

1 081  000 000

 

 

1020

 

Havforskningsinstituttet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

250 600 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

144 540 000

 

 

1021

 

Drift av forskningsfartøyene

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

111 100 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

88 370 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

6 000 000

 

 

1022

 

NIFES

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

45 925 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

36 330 000

 

 

1023

 

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

 

 

 

 

 

50

Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres

 

270 100 000

 

 

 

51

Tilskudd til Veterinærinstituttet

 

33 400 000

 

 

 

70

Tilskudd Fiskeriforskning, kan overføres

 

58 100 000

 

 

 

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

 

30 850 000

 

 

 

72

Tilskudd NOFIMA, kan overføres

 

2 000 000

 

 

1137

 

Forskning og utvikling

 

 

 

 

 

50

Forskningsaktivitet

 

151 266 000

 

 

 

51

Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m.

 

190 379 000

 

 

 

52

Omstillingsmidler Bioforsk

 

26 228 000

 

 

2410

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

 

274 118 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

31 621 000

 

 

 

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

 

4 529 561 000

 

 

 

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

 

2 818 292 000

 

 

 

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

 

461  066 000

 

 

 

72

Rentestønad, overslagsbevilgning

 

1 317  000 000

 

 

 

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

 

270 780 000

 

 

 

74

Tap på utlån

 

504 100 000

 

 

 

75

Særskilte tilretteleggingstiltak for utdanning i utlandet

 

5 972  000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

45  040 903 000

Inntekter

3200

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

 

 

 

5

Refusjon utdanningsbistand NORAD mv.

 

2 982  000

 

 

3204

 

Foreldreutvalget for grunnskolen

 

 

 

 

 

2

Salgsinntekter mv.

 

253  000

 

 

3220

 

Utdanningsdirektoratet

 

 

 

 

 

1

Inntekter ved oppdrag

 

5 037  000

 

 

 

2

Salgsinntekter mv.

 

12  042 000

 

 

3222

 

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

 

 

 

 

 

2

Salgsinntekter mv.

 

5 116  000

 

 

 

61

Refusjon fra fylkeskommuner

 

1 377  000

 

 

3225

 

Tiltak i grunnopplæringen

 

 

 

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

 

24 120 000

 

 

3230

 

Kompetansesentre for spesialundervisning

 

 

 

 

 

1

Inntekter ved oppdrag

 

48 145 000

 

 

 

2

Salgsinntekter mv.

 

5 579  000

 

 

3256

 

Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

 

 

 

 

 

1

Inntekter ved oppdrag

 

8 377  000

 

 

 

2

Salgsinntekter mv.

 

1 069  000

 

 

3281

 

Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

 

 

 

 

 

2

Salgsinntekter mv.

 

10  000

 

 

3286

 

Fondet for forskning og nyskaping

 

 

 

 

 

85

Avkastning

 

2 653 460 000

 

 

3287

 

Forskningsinstitutter og andre tiltak

 

 

 

 

 

85

Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond

 

12 400 000

 

 

 

86

Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond

 

9 100  000

 

 

3288

 

Internasjonale samarbeidstiltak

 

 

 

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

 

3 445  000

 

 

3340

 

Kirkelig administrasjon

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter

 

9 861  000

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag

 

15 570 000

 

 

3341

 

Presteskapet

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter

 

7 266  000

 

 

 

2

Inntekter ved oppdrag

 

5 190  000

 

 

3342

 

Nidaros domkirke m.m.

 

 

 

 

 

1

Ymse inntekter

 

10 722 000

 

 

 

4

Leieinntekter m.m.

 

2 105  000

 

 

4020

 

Havforskningsinstituttet

 

 

 

 

 

3

Oppdragsinntekter

 

144 540 000

 

 

4021

 

Drift av forskningsfartøyene

 

 

 

 

 

1

Oppdragsinntekter

 

88 370 000

 

 

4022

 

NIFES

 

 

 

 

 

1

Oppdragsinntekter

 

36 330 000

 

 

 

2

Laboratorieinntekter

 

700  000

 

 

5310

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

 

3

Diverse inntekter

 

98  000

 

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

 

18  000 000

 

 

 

72

Gebyr

 

124  000 000

 

 

5617

 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

 

80

Renter

 

4 243  000 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

7 498 264 000

 

Vedtak 170

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2007 kan:

1.  

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 200 post 1

kap. 3200 post 2

kap. 204 post 1

kap. 3204 post 2

kap. 220 post 1

kap. 3220 post 2

kap. 222 post 1

kap. 3222 postene 2 og 61

kap. 225 post 1

kap. 3225 post 4

kap. 230 post 1

kap. 3230 post 2

kap. 256 post 1

kap. 3256 post 2

kap. 270 post 75

kap. 3270 post 49

kap. 281 post 1

kap. 3281 post 2

kap. 286 post 50

kap. 3286 post 85

kap. 287 post 56

kap. 3287 post 86

kap. 287 post 73

kap. 3287 post 85

kap. 2410 post 1

kap. 5310 post 3

 

2.   overskride bevilgninger til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

3.   benytte inntekter fra salg av eiendommer ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

4.   gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter føres til Forskningsrådets eiendomsfond.

 

Vedtak 171

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2007 kan:

1.   gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv.

20,0 mill. kroner

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

120,0 mill. kroner

270

Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

115,0 mill. kroner

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål

37,5 mill. kroner

 

2.   gi tilsagn om å utbetale støtte for første halvår 2008 (andre halvdel av undervisningsåret 2007-08) etter de satsene som blir fastsatt andre halvår 2007 (før­ste halvdel av undervisningsåret 2007-08), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestønad og 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning samt kap. 5617 Renter fra Statens låne­kasse for utdanning post 80 Renter.

3.   gi tilsagn om å konvertere lån til stipend første halvår 2008 (andre halvdelen av undervisningsåret 2007-08) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2007 (første halvdel av undervisningsåret 2007-08), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

4.   gi tilsagn om å utbetale tillegg til utdanningslånet for 2007 med kr 3 640 per måned i opptil to måne­der for studenter som deltar i undervisning som er omfattet av ordningen med sommerundervisning, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning pos­tene 72 Rentestønad og 90 Lån til Statens låne­kasse for utdanning samt kap. 5617 Renter fra Sta­tens lånekasse for utdanning post 80 Renter.

 

Vedtak 172

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1.   Privatister som melder seg til eksamen, og kandi­dater som melder seg til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg til eksamen, skal betale kr 320 dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og kr 650 ved for­bedringsprøver. Kandidater som melder seg til fag- /svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5 skal betale kr 650 per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og kr 1 300 ved senere forsøk.

2.   Kunnskapsdepartementet kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

a)   opprette nye selskap eller andre enheter og delta i selskaper eller enheter i virksomhetens randsone.

b)   bruke overskudd av eksternt finansiert virksomhet ved virksomheten eller i randsonen til kapitalinn­skudd ved opprettelse av nye enheter eller delta­kelse i enheter i virksomhetens randsone.

c)   bruke utbytte fra selskap eller enheter i virksomhe­tens randsone som virksomheten etter fullmakt har opprettet eller kjøpt aksjer i. Utbyttet kan benyttes i driften av virksomheten eller som stiftelseskapi­tal.

d)   selge aksjer i selskap som virksomheten har opp­rettet eller kjøpt aksjer i. Salgssummen skal føres tilbake til virksomhetens driftsmidler.

3.   Kunnskapsdepartementet kan gi Høgskolen i Nar­vik fullmakt til å selge aksjene sine i Norut Gruppen AS til Nordland fylkeskommune og bruke salgssummen til å kjøpe aksjer i Norut Teknologi AS:

 

Vedtak 173

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 340 post 1

kap. 3340 post 1

kap. 340 post 21

kap. 3340 post 2

kap. 341 post 1

kap. 3341 post 1

kap. 341 post 21

kap. 3341 post 2

kap. 342 post 1

kap. 3342 postene 1 og 4

 

Vedtak 174

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilg­ninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

140mill. kroner

 

Vedtak 175

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1020 postene 1 og 21

kap. 4020 post 3

kap. 1021 postene 1 og 21

kap. 4021 post 1

kap. 1022 postene 1 og 21

kap. 4022 post 1