Veiviseren. For det norske filmløftet

St.meld. nr. 22 (2006-2007), Innst. S. nr. 277 (2006-2007)

Vedtak 514

St.meld. nr. 22 (2006-2007) - Veiviseren. For det norske filmløftet - vedlegges protokollen.