Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn

Dokument nr. 8:66 (2006-2007), Innst. S. nr. 249 (2006-2007)

Vedtak 493

Dokument nr. 8:66 (2006-2007) – representantfor­slag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgs­lønn – vedlegges protokollen.