Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund

Dokument nr. 8:71 (2006-2007), Innst. S. nr. 269 (2006-2007)

Vedtak 488

Dokument nr. 8:71 (2006-2007) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Gun­nar Kvassheim om økt forskningsinnsats ved Zeppelin- observatoriet i Ny-Ålesund - vedlegges protokollen.