Øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til lokale, frivillige organisasjoner

Dokument nr. 8:89 (2006-2007), Innst. S. nr. 68 (2007-2008)

Vedtak 312

Dokument nr. 8:89 (2006-2007) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Erna Sol­berg og Olemic Thommessen om å øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til fri­villige organisasjoner, til også å omfatte gaver inklu­dert kontingent i lokale, frivillige organisasjoner - bifalles ikke.