Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006

Dokument nr. 1 (2007-2008), Innst. S. nr. 172 (2007-2008)

Vedtak 409

Dokument nr. 1 (2007-2008) - om Riksrevisjo­nens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 - vedlegges protokollen.