Till. bev. i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 59 (2007-2008), Innst. S. nr. 270 (2007-2008)

Vedtak 616

I statsbudsjettet for 2008 gjøres følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

 

Utgifter

 

20

 

Statsministerens kontor

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 400 000

 

 

fra kr 71 350 000 til kr 74 750 000

 

21

 

Statsrådet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 100 000

 

 

fra kr 128 644 000 til kr 135 744  000

 

51

 

Riksrevisjonen

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 400 000

 

 

fra kr 361 800 000 til kr 369 200  000

 

61

 

Høyesterett

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 919 000

 

 

fra kr 61 509 000 til kr 68 428 000

 

100

 

Utenriksdepartementet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 600 000

 

 

fra kr 1 486 311 000 til kr 1 491 911 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 4 790 000 til kr 14 790 000

 

116

 

Deltaking i internasjonale organisasjoner

 

 

72

EØS-finansieringsordningen, kan overføres, nedsettes med

250 000 000

 

 

fra kr 750  000 000 til kr 500 000 000

 

118

 

Nordområdetiltak mv.

 

 

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, forhøyes med

 

25 400 000

 

 

fra kr 270 927 000 til kr 296 327  000

 

140

 

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

25 645 000

 

 

fra kr 867 677 000 til kr 893 322  000

 

141

 

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

 

 

fra kr 166 920 000 til kr 171 920  000

 

150

 

Bistand til Afrika

 

 

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

70 000 000

 

 

fra kr 2 743 500 000 til kr 2 673 500 000

 

151

 

Bistand til Asia

 

 

72

Bistand til Afganistan, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

 

 

fra kr 250  000 000 til kr 300 000 000

 

 

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

 

 

fra kr 558 600 000 til kr 528 600  000

 

153

 

Bistand til Latin-Amerika

 

 

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

14 700 000

 

 

fra kr 261 500 000 til kr 246 800  000

 

160

 

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

 

 

50

Fredskorpset, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 170  000 000 til kr 180 000 000

 

 

73

Kultur, kan overføres, nedsettes med

1 200 000

 

 

fra kr 107  000 000 til kr 105 800 000

 

 

75

Interansjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

 

 

fra kr 160 500 000 til kr 172 500  000

 

161

 

Næringsutvikling

 

 

70

Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med

31 500 000

 

 

fra kr 309  000 000 til kr 277 500 000

 

162

 

Overgangsbistand (gap)

 

 

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres, nedsettes med

36 000 000

 

 

fra kr 724  000 000 til kr 688 000 000

 

163

 

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

 

 

71

Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres, nedsettes med

77 900 000

 

 

fra kr 2 253 434 000 til kr 2 175 534 000

 

164

 

Fred, forsoning og demokrati

 

 

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

5 500 000

 

 

fra kr 820 900 000 til kr 815 400  000

 

 

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

 

 

fra kr 600  000 000 til kr 593 000 000

 

 

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 73  000 000 til kr 72 500 000

 

 

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med

6 500 000

 

 

fra kr 336 350 000 til kr 329 850  000

 

165

 

Forskning, kompetanseheving og evaluering

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 900 000

 

 

fra kr 139  000 000 til kr 147 900 000

 

166

 

Tilskudd til ymse tiltak

 

 

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, forhøyes med

213 000 000

 

 

fra kr 248  000 000 til kr 461 000 000

 

167

 

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

248 900 000

 

 

fra kr 408 276 000 til kr 657 176  000

 

169

 

Globale helse- og vaksineinitiativ

 

 

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

 

 

fra kr 190  000 000 til kr 188 000 000

 

170

 

FN-organisasjoner mv.

 

 

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med

52 000 000

 

 

fra kr 1 459 200 000 til kr 1 407 200 000

 

 

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres, nedsettes med

13 645 000

 

 

fra kr 67  000 000 til kr 53 355 000

 

171

 

Multilaterale finansinstitusjoner

 

 

70

Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med

31 000 000

 

 

fra kr 810  000 000 til kr 779 000 000

 

 

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med

31 000 000

 

 

fra kr 407 500 000 til kr 438 500  000

 

220

 

Utdanningsdirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 235 000

 

 

fra kr 145 187 000 til kr 173 422  000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

2 500 000

 

 

fra kr 5 871 000 til kr 3 371 000

 

225

 

Tiltak i grunnopplæringen

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

 

 

fra kr 122 738 000 til kr 129 738  000

 

 

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

5 693 000

 

 

fra kr 51 196 000 til kr 45 503 000

 

 

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak, forhøyes med

36 969 000

 

 

fra kr 60 867 000 til kr 97 836 000

 

226

 

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

40 300 000

 

 

fra kr 1  012 658 000 til kr 972 358 000

 

227

 

Tilskudd til særskilte skoler

 

 

70

Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo, forhøyes med

2 600 000

 

 

fra kr 6 867  000 til kr 9 467 000

 

228

 

Tilskudd til private skoler mv.

 

 

70

Private skoler med rett til statstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

9 420 000

 

 

fra kr 2 528 382 000 til kr 2 518 962 000

 

230

 

Kompetansesentre for spesialundervisning

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 700 000

 

 

fra kr 585 136 000 til kr 588 836  000

 

231

 

Barnehager

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, nedsettes med

135 000

 

 

fra kr 77 367 000 til kr 77 232 000

 

 

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med

70 500 000

 

 

fra kr 16 209 680 000 til kr 16 139 180 000

 

 

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

54 000 000

 

 

fra kr 207 500 000 til kr 261 500  000

 

 

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med

48 000 000

 

 

fra kr 10  000 000 til kr 58 000 000

 

 

65

Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med

31 500 000

 

 

fra kr 4 159 028 000 til kr 4 127 528 000

 

252

 

EUs handlingsprogram for livslang læring

 

 

70

Tilskudd, nedsettes med

11 198 000

 

 

fra kr 186 646 000 til kr 175 448  000

 

255

 

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

 

            75

(NY) Tilskudd til Europeisk ressurssenter for interkulturell dialog, menneske rettigheter og demokrati, kan overføres, bevilges med

 

3 000 000

271

 

Universiteter

 

 

50

Basisfinansiering statlige universiteter, forhøyes med

105 705 000

 

 

fra kr 6 691 100 000 til kr 6 791 805 000

 

272

 

Vitenskapelige høyskoler

 

 

50

Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

3 500 000

 

 

fra kr 553  039 000 til kr 556 539  000

 

 

70

Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

700 000

 

 

fra kr 17 490 000 til kr 18 190 000

 

275

 

Høyskoler

 

 

50

Basisfinansiering statlige høyskoler, forhøyes med

39 600 000

 

 

fra kr 4 982 898 000 til kr 5 022 498 000

 

 

70

Basisfinansiering private høyskoler, nedsettes med

2 006 000

 

 

fra kr 351 829 000 til kr 349 823  000

 

 

71

Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler, forhøyes med

4 406 000

 

 

fra kr 306 745 000 til kr 311 151  000

 

276

 

Fagskoleutdanning

 

 

70

Teknisk fagskoleutdanning, nedsettes med

2 700 000

 

 

fra kr 304  083 000 til kr 301 383  000

 

72

(NY) Annen fagskoleutdanning, bevilges med

12 120 000

281

 

Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5000 000

 

 

fra kr 354131 000 til kr 349131  000

 

 

73

Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med

2 593 000

 

 

fra kr 16 200 000 til kr 18 793 000

 

286

 

Fondet for forskning og nyskaping

 

 

50

Overføring til Norges forskningsråd, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 939 560 000 til kr 939 060  000

 

288

 

Internasjonale samarbeidstiltak

 

 

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

26 955 000

 

 

fra kr 145 522 000 til kr 172 477  000

 

74

(NY) Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, bevilges med

500 000

310

 

Tilskudd til trossamfunn m.m.

 

 

76

Tilskudd til råd for tro og livssyn, forhøyes med

100 000

 

 

fra kr 4 836 000 til kr 4 936 000

 

320

 

Allmenne kulturformål

 

 

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

1 700 000

 

 

fra kr 10 400 000 til kr 8 700 000

 

321

 

Kunstnerformål

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

741 000

 

 

fra kr 15 126 000 til kr 14 385 000

 

 

75

Vederlagsordninger, forhøyes med

2 100 000

 

 

fra kr 115 163 000 til kr 117 263  000

 

322

 

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

117 000

 

 

fra kr 11 130 000 til kr 11 013 000

 

325

 

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 25  000 000 til kr 35 000 000

 

326

 

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

 

 

76

Ibsenpris m.m., forhøyes med

1 700 000

 

 

fra kr 3 129 000 til kr 4 829 000

 

 

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

1 359 000

 

 

fra kr 90 406 000 til kr 89 047 000

 

334

 

Film- og medieformål

 

 

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

500 000

 

 

fra kr 24 503 000 til kr 25 003 000

 

336

 

Informasjonsberedskap  kringkasting

 

 

70

Informasjonsberedskap, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 1 500 000 til kr 1 000 000

 

342

 

Nidaros domkirke m.m.

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

 

 

fra kr 43 977 000 til kr 47 477 000

 

410

 

Tingrettene og lagmannsrettene

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

35 230 000

 

 

fra kr 1 328 733 000 til kr 1 363 963 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

 

 

fra kr 45 250 000 til kr 49 750 000

 

412

 

Tinglysingsprosjektet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 297 000

 

 

fra kr 170 489 000 til kr 173 786  000

 

413

 

Jordskifterettene

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 297 000

 

 

fra kr 156 192 000 til kr 152 895  000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 7 239 000 til kr 6 239 000

 

414

 

Forliksråd og andre domsutgifter

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

 

 

fra kr 49 249 000 til kr 39 249 000

 

430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

241 000

 

 

fra kr 2 242 472 000 til kr 2 242 713 000

 

432

 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

 

 

fra kr 191 831 000 til kr 187 831  000

 

440

 

Politidirektoratet  politi- og lensmannsetaten

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

71 759 000

 

 

fra kr 7 422 102 000 til kr 7 493 861 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

 

 

fra kr 68 929 000 til kr 74 929 000

 

 

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,
nedsettes med

 

832 000

 

 

fra kr 7 302 000 til kr 6 470 000

 

 

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, nedsettes med

7 500 000

 

 

fra kr 54 634 000 til kr 47 134 000

 

441

 

Oslo politidistrikt

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

4 000 000

 

 

fra kr 1 479 731 000 til kr 1 483 731 000

 

452

 

Sentral krisehåndtering

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

250 000

 

 

fra kr 10  056 000 til kr 9 806 000

 

455

 

Redningstjenesten

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

 

 

fra kr 131 455 000 til kr 146 455  000

 

461

 

Særskilte ulykkeskommisjoner

 

 

1

(NY) Driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

3 600 000

466

 

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

 

 

fra kr 670 100 000 til kr 670 600 000

 

470

 

Fri rettshjelp

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 300 000

 

 

fra kr 6 380 000 til kr 5 080 000

 

 

70

Fri sakførsel, nedsettes med

8 000 000

 

 

fra kr 412 073 000 til kr 404 073 000

 

471

 

Statens erstatningsansvar

 

 

72

Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning,
forhøyes med

 

17 000 000

 

 

fra kr 17 018 000 til kr 34 018 000

 

472

 

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 000

 

 

fra kr 18 072 000 til kr 18 122 000

 

 

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 150 083 000 til kr 160 083 000

 

480

 

Svalbardbudsjettet

 

 

50

Tilskudd, nedsettes med

36 760 000

 

 

fra kr 143 487 000 til kr 106 727 000

 

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med

7 500 000

 

 

fra kr 1 504 000 000 til kr 1 511 500 000

 

572

 

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

90 000 000

 

 

fra kr 14 028 862 000 til kr 14 118 862 000

 

580

 

Bostøtte

 

 

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

33 000 000

 

 

fra kr 2 437 400 000 til kr 2 470 400 000

 

587

 

Statens bygningstekniske etat

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

 

 

fra kr 39 800 000 til kr 44 300 000

 

600

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

780 000

 

 

fra kr 206 164 000 til kr 206 944 000

 

601

 

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 150 000

 

 

fra kr 82 100 000 til kr 80 950 000

 

 

73

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres, nedsettes med

 

140 400 000

 

 

fra kr 140 400 000 til kr 0

 

605

 

Arbeids- og velferdsetaten

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

54 900 000

 

 

fra kr 7 864 800 000 til kr 7 919 700 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

30 500 000

 

 

fra kr 35 500 000 til kr 66 000 000

 

 

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte,
kan overføres, forhøyes med

 

21 150 000

 

 

fra kr 138 000 000 til kr 159 150 000

 

621

 

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

9 900 000

 

 

fra kr 40 600 000 til kr 30 700 000

 

 

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 22 701 000 til kr 32 701 000

 

634

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

 

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

84 900 000

 

 

fra kr 5 225 100 000 til kr 5 140 200 000

 

640

 

Arbeidstilsynet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 356 800 000 til kr 366 800 000

 

643

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt

 

 

50

Statstilskudd, forhøyes med

2 500 000

 

 

fra kr 85 500 000 til kr 88 000 000

 

648

 

Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

 

 

fra kr 12 500 000 til kr 13 500 000

 

650

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 000 000

 

 

fra kr 144 600 000 til kr 153 600 000

 

651

 

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres, forhøyes med

5 200 000

 

 

fra kr 27 400 000 til kr 32 600 000

 

 

22

Faglig og pedagogisk utvikling i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forhøyes med

 

750 000

 

 

fra kr 14 300 000 til kr 15 050 000

 

 

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

32 700 000

 

 

fra kr 2 927 100 000 til kr 2 894 400 000

 

 

61

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

84 400 000

 

 

fra kr 1 238 700 000 til kr 1 323 100 000

 

 

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

800 000

 

 

fra kr 80 000 000 til kr 79 200 000

 

660

 

Krigspensjon

 

 

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med

12 500 000

 

 

fra kr 538 000 000 til kr 525 500 000

 

664

 

Pensjonstrygden for sjømenn

 

 

70

Tilskudd, nedsettes med

64 000 000

 

 

fra kr 700 000 000 til kr 636 000 000

 

666

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

 

 

70

Tilskudd, nedsettes med

15 000 000

 

 

fra kr 1 127 400 000 til kr 1 112 400 000

 

667

 

Supplerende stønad til personer over 67 år

 

 

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 000 000

 

 

fra kr 275 000 000 til kr 260 000 000

 

690

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

68 000 000

 

 

fra kr 540 400 000 til kr 608 400 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med

466 700 000

 

 

fra kr 685 700 000 til kr 1 152 400 000

 

 

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med

23 600 000

 

 

fra kr 26 000 000 til kr 49 600 000

 

691

 

Utlendingsnemnda

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 300 000

 

 

fra kr 120 938 000 til kr 123 238 000

 

700

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 380 000

 

 

fra kr 136 543 000 til kr 142 923 000

 

702

 

Helse- og sosialberedskap

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70,
forhøyes med

 

16 000 000

 

 

fra kr 37 084 000 til kr 53 084 000

 

 

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 700 000

 

 

fra kr 3 272 000 til kr 1 572 000

 

703

 

Internasjonalt samarbeid

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

 

 

fra kr 36 056 000 til kr 41 056 000

 

718

 

Alkohol og narkotika

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 140 000

 

 

fra kr 37 911 000 til kr 36 771 000

 

719

 

Folkehelse

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 600 000

 

 

fra kr 56 704 000 til kr 58 304 000

 

720

 

Helsedirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

11 050 000

 

 

fra kr 358 938 000 til kr 347 888 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 44 321 000 til kr 43 321 000

 

722

 

Norsk pasientskadeerstatning

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

 

 

fra kr 82 766 000 til kr 84 766 000

 

724

 

Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 300 000

 

 

fra kr 28 617 000 til kr 27 317 000

 

 

21

Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten, kan nyttes under post 70, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 18 268 000 til kr 17 768 000

 

 

61

Tilskudd til turnustjenesten, nedsettes med

2 000 000

 

 

fra kr 130 607 000 til kr 128 607 000

 

726

 

Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

150 000

 

 

fra kr 19 578 000 til kr 19 428 000

 

 

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

750 000

 

 

fra kr 65 828 000 til kr 65 078 000

 

 

71

Kjøp av opptrening og helsetjenester, kan overføres, nedsettes med

4 250 000

 

 

fra kr 81 498 000 til kr 77 248 000

 

727

 

Tannhelsetjenesten

 

 

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 500 000

 

 

fra kr 54 002 000 til kr 52 502 000

 

728

 

Forsøk og utvikling mv.

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 48 082 000 til kr 47 082 000

 

729

 

Annen helsetjeneste

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

 

 

fra kr 31 996 000 til kr 32 996 000

 

732

 

Regionale helseforetak

 

 

70

Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under
postene 72, 73, 74 og 75,
forhøyes med

 

3 514 000 000

 

 

fra kr 3 349 806 000 til kr 6 863 806 000

 

 

79

Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, forhøyes med

44 000 000

 

 

fra kr 457 900 000 til kr 501 900 000

 

 

82

Investeringslån, forhøyes med

50 000 000

 

 

fra kr 1 720 000 000 til kr 1 770 000 000

 

743

 

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

 

 

70

Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 403 295 000 til kr 402 295 000

 

751

 

Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

240 000

 

 

fra kr 11 291 000 til kr 11 051 000

 

761

 

Tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 102 661 000 til kr 102 161 000

 

 

70

Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres, nedsettes med

1 500 000

 

 

fra kr 119 774 000 til kr 118 274 000

 

840

 

Krisetiltak

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

4 850 000

 

 

fra kr 30 346 000 til kr 25 496 000

 

844

 

Kontantstøtte

 

 

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

55 500 000

 

 

fra kr 1 614 500 000 til kr 1 670 000 000

 

845

 

Barnetrygd

 

 

70

Tilskudd, forhøyes med

80 000 000

 

 

fra kr 14 400 000 000 til kr 14 480 000 000

 

846

 

Forsknings- og utredningsvirksomhet

 

 

79

Tilskudd til internasjonalt arbeid, kan overføres, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 4 870 000 til kr 4 370 000

 

849

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

50

Basisbevilgning, forhøyes med

500 000

 

 

fra kr 30 343 000 til kr 30 843 000

 

855

 

Statlig forvaltning av barnevernet

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

22 281 000

 

 

fra kr 2 737 842 000 til kr 2 715 561 000

 

 

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, forhøyes med

52 575 000

 

 

fra kr 1 329 080 000 til kr 1 381 655 000

 

 

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1, forhøyes med

4 500 000

 

 

fra kr 130 100 000 til kr 134 600 000

 

858

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, forhøyes med

1 350 000

 

 

fra kr 151 345 000 til kr 152 695 000

 

 

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med

300 000

 

 

fra kr 20 000 000 til kr 20 300 000

 

865

 

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 600 000

 

 

fra kr 19 279 000 til kr 22 879 000

 

 

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres, nedsettes med

100 000

 

 

fra kr 4 069 000 til kr 3 969 000

 

867

 

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

900 000

 

 

fra kr 7 057 000 til kr 6 157 000

 

904

 

Brønnøysundregistrene

 

 

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med

36 500 000

 

 

fra kr 77 200 000 til kr 113 700 000

 

905

 

Norges geologiske undersøkelse

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 122 400 000 til kr 121 900 000

 

907

 

Sjøfartsdirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

24 000 000

 

 

fra kr 258 000 000 til kr 282 000 000

 

 

72

Tilskudd til NOx-tiltak, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

 

 

fra kr 15 000 000 til kr 0

 

909

 

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

 

 

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med

67 000 000

 

 

fra kr 1 710 000 000 til kr 1 777 000 000

 

920

 

Norges forskningsråd

 

 

50

Tilskudd, forhøyes med

15 000 000

 

 

fra kr 1 154 000 000 til kr 1 169 000 000

 

922

 

Romvirksomhet

 

 

50

Norsk Romsenter, forhøyes med

54 000

 

 

fra kr 37 000 000 til kr 37 054 000

 

924

 

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

 

 

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

153 000

 

 

fra kr 68 500 000 til kr 68 653 000

 

1021

 

Drift av forskningsfartøyene

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 800 000

 

 

fra kr 113 600 000 til kr 105 800 000

 

1022

 

NIFES

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

20 000 000

 

 

fra kr 85 000 000 til kr 65 000 000

 

1030

 

Fiskeridirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

950 000

 

 

fra kr 305000 000 til kr 305950 000

 

1050

 

Diverse fiskeriformål

 

 

76

Tilskudd til strukturtiltak for kapasitetstilpasning, kan overføres, forhøyes med

2 375 000

 

 

fra kr 22 500 000 til kr 24 875 000

 

 

77

Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

 

 

fra kr 100 000 000 til kr 0

 

1062

 

Kystverket

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

49 000 000

 

 

fra kr 3 900 000 til kr 52 900 000

 

1115

 

Mattilsynet

 

 

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, nedsettes med

3 000 000

 

 

fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000

 

 

70

Tilskudd til veterinær beredskap, forhøyes med

3 000 000

 

 

fra kr 7 500 000 til kr 10 500 000

 

1143

 

Statens landbruksforvaltning

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

 

 

fra kr 160 708 000 til kr 159 208 000

 

 

60

Tilskudd til veterinærdekning, nedsettes med

3 000 000

 

 

fra kr 101 910 000 til kr 98 910 000

 

1147

 

Reindriftsforvaltningen

 

 

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

 

 

fra kr 6 508 000 til kr 8 508 000

 

 

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

 

 

fra kr 5 870 000 til kr 3 870 000

 

1148

 

Naturskade  erstatninger og sikring

 

 

70

Tilskudd til sikringstiltak m.m., kan overføres, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 9 038 000 til kr 8 538 000

 

 

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

23 000 000

 

 

fra kr 80 000 000 til kr 103 000 000

 

 

1150

 

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

 

 

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

107 700 000

 

 

fra kr 2 046 900 000 til kr 2 154 600 000

 

1300

 

Samferdselsdepartementet

 

 

72

Tilskudd til samferdselsberedskap, nedsettes med

200 000

 

 

fra kr 2 400 000 til kr 2 200 000

 

1301

 

Forskning og utvikling mv.

 

 

50

Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

 

 

fra kr 152 600 000 til kr 157 600 000

 

1320

 

Statens vegvesen

 

 

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

115 000 000

 

 

fra kr 1 547 400 000 til kr 1 662 400 000

 

1350

 

Jernbaneverket

 

 

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

100 000 000

 

 

fra kr 3 389 600 000 til kr 3 489 600 000

 

 

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

23 800 000

 

 

fra kr 2 349 100 000 til kr 2 372 900 000

 

1351

 

Persontransport med tog

 

 

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, nedsettes med

60 000 000

 

 

fra kr 1 660 600 000 til kr 1 600 600 000

 

1400

 

Miljøverndepartementet

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

 

 

fra kr 172 813 000 til kr 171 313 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

20 700 000

 

 

fra kr 75 457 000 til kr 96 157 000

 

 

22

(NY) Driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, bevilges med

4 500 000

 

71

Internasjonale organisasjoner, forhøyes med

1 000 000

 

 

fra kr 38 757 000 til kr 39 757 000

 

 

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

9 000 000

 

 

fra kr 12 621 000 til kr 21 621 000

 

 

80

Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med

2 000 000

 

 

fra kr 20 000 000 til kr 18 000 000

 

 

81

Tilskudd lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med

2 500 000

 

 

fra kr 19 000 000 til kr 16 500 000

 

1410

 

Miljøvernforskning og miljøovervåking

 

 

21

Miljøovervåking og miljødata, forhøyes med

3 000 000

 

 

fra kr 116 928 000 til kr 119 928 000

 

1426

 

Statens naturoppsyn

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

 

 

fra kr 78 352 000 til kr 79 352 000

 

1427

 

Direktoratet for naturforvaltning

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

 

 

fra kr 115 442 000 til kr 119 442 000

 

 

35

Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, forhøyes med

24 000 000

 

 

fra kr 82 981 000 til kr 106 981 000

 

            49

(NY) Statlig erverv, kjøp av forsvarseiendommer til friluftsformål,

kan over føres, bevilges med

 

3 850 000

 

60

(NY) Tilskudd til lokalt utviklingsfond, bevilges med

6 000 000

 

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, forhøyes med

17 000 000

 

 

fra kr 51 000 000 til kr 68 000 000

 

1441

 

Statens forurensningstilsyn

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 400 000

 

 

fra kr 211 195 000 til kr 226 595 000

 

(NY) 22

Statlig ordning for sletting av klimakvoter, bevilges med

7 411 000

 

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 000 000

 

 

fra kr 54 000 000 til kr 50 000 000

 

1500

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

11 586 000

 

 

fra kr 154 232 000 til kr 142 646 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

6 150 000

 

 

fra kr 111 867 000 til kr 105 717 000

 

1521

 

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 736 000

 

 

fra kr 90 660 000 til kr 105 396 000

 

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 9 283 000 til kr 19 283 000

 

1522

 

Departementenes Servicesenter

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

 

 

fra kr 40 288 000 til kr 48 288 000

 

1541

 

Pensjoner av statskassen

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 300 000

 

 

fra kr 24 539 000 til kr 22 239 000

 

1542

 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

341 000 000

 

 

fra kr 9 055 513 000 til kr 8 714 513 000

 

 

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, forhøyes med

355 000 000

 

 

fra kr 545 000 000 til kr 900 000 000

 

 

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 000 000

 

 

fra kr 102 926 000 til kr 96 926 000

 

1544

 

Boliglån for statsansatte

 

 

90

Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med

400 000 000

 

 

fra kr 1 300 000 000 til kr 1 700 000 000

 

1546

 

Yrkesskadeforsikring

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 000 000

 

 

fra kr 86 590 000 til kr 90 590 000

 

1547

 

Gruppelivsforsikring

 

 

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 000 000

 

 

fra kr 110 780 000 til kr 113 780 000

 

1550

 

Konkurransetilsynet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 900 000

 

 

fra kr 79 209 000 til kr 85 109 000

 

1560

 

Spesielle IKT-tiltak

 

 

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med

9 400 000

 

 

fra kr 50 899 000 til kr 41 499 000

 

1561

 

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

 

 

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

 

 

fra kr 22 500 000 til kr 20 500 000

 

1580

 

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

 

 

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

 

 

fra kr 15 000 000 til kr 30 000 000

 

 

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

9 600 000

 

 

fra kr 1 593 600 000 til kr 1 584 000 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

49 600 000

 

 

fra kr 75 700 000 til kr 125 300 000

 

1582

 

Utvikling av Fornebuområdet

 

 

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres, nedsettes med

15 700 000

 

 

fra kr 43 500 000 til kr 27 800 000

 

1602

 

Kredittilsynet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 400 000

 

 

fra kr 209 500 000 til kr 228 900 000

 

1610

 

Toll- og avgiftsetaten

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

 

 

fra kr 1 136 900 000 til kr 1 133 900 000

 

1618

 

Skatteetaten

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

54 700 000

 

 

fra kr 3 860 100 000 til kr 3 914 800 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 105 800 000 til kr 115 800 000

 

 

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 65 700 000 til kr 75 700 000

 

1620

 

Statistisk sentralbyrå

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

700 000

 

 

fra kr 440 800 000 til kr 440 100 000

 

1631

 

Senter for statlig økonomistyring

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 900 000

 

 

fra kr 268 400 000 til kr 272 300 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 200 000

 

 

fra kr 37 300 000 til kr 34 100 000

 

1632

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

 

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning, forhøyes med

900 000 000

 

 

fra kr 10 300 000 000 til kr 11 200 000 000

 

 

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning,

nedsettes med

 

35 000 000

 

 

fra kr 1 295 000 000 til kr 1 260 000 000

 

1719

 

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

 

 

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

14 364 000

 

 

fra kr 175 000 000 til kr 160 636 000

 

1720

 

Felles ledelse og kommandoapparat

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

95 110 000

 

 

fra kr 1 620 453 000 til kr 1 715 563 000

 

 

50

Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

4 717 000

 

 

fra kr 208 000 000 til kr 203 283 000

 

1725

 

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

65 560 000

 

 

fra kr 2 175 484 000 til kr 2 241 044 000

 

1731

 

Hæren

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

37 210 000

 

 

fra kr 3 979 914 000 til kr 3 942 704 000

 

1732

 

Sjøforsvaret

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

32 867 000

 

 

fra kr 2 850 339 000 til kr 2 817 472 000

 

1733

 

Luftforsvaret

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 938 000

 

 

fra kr 3 408 715 000 til kr 3 418 653 000

 

1734

 

Heimevernet

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 560 000

 

 

fra kr 1 085 434 000 til kr 1 079 874 000

 

1740

 

Forsvarets logistikkorganisasjon

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

53 413 000

 

 

fra kr 2 504 435 000 til kr 2 451 022 000

 

1790

 

Kystvakten

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

16 900 000

 

 

fra kr 843 546 000 til kr 860 446 000

 

1792

 

Norske styrker i utlandet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

288 681 000

 

 

fra kr 732 090 000 til kr 1 020 771 000

 

1795

 

Kulturelle og allmennyttige formål

 

 

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 680 000

 

 

fra kr 223 602 000 til kr 221 922 000

 

1800

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

 

 

fra kr 123 112 000 til kr 128 112 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

 

 

fra kr 33 136 000 til kr 31 136 000

 

1810

 

Oljedirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 500 000

 

 

fra kr 190 200 000 til kr 198 700 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

43 500 000

 

 

fra kr 250 200 000 til kr 206 700 000

 

1820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 500 000

 

 

fra kr 290 700 000 til kr 304 200 000

 

 

22

Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overføres, nedsettes med

500 000

 

 

fra kr 79 000 000 til kr 78 500 000

 

1825

 

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

 

 

50

Overføring til Energifondet, nedsettes med

32 000 000

 

 

fra kr 631 000 000 til kr 599 000 000

 

 

70

(NY) Tilskudd til elektrisitetssparing i private husholdninger, kan overføres, bevilges med

31 000 000

1830

 

Forskning

 

 

50

Norges forskningsråd, forhøyes med

50 000 000

 

 

fra kr 438 500 000 til kr 488 500 000

 

1833

 

CO2-håndtering

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

378 500 000

 

 

fra kr 935 000 000 til kr 556 500 000

 

(NY) 22

CO2-håndtering internasjonalt, bevilges med

10 000 000

 

70

Administrasjon, Gassnova SF, nedsettes med

1 500 000

 

 

fra kr 60 000 000 til kr 58 500 000

 

2309

 

Tilfeldige utgifter

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 989 000 000

 

 

fra kr 10 780 573 000 til kr 12 769 573 000

 

2410

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

195 200 000

 

 

fra kr 4 326 200 000 til kr 4 131 000 000

 

 

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

108 900 000

 

 

fra kr 2 776 800 000 til kr 2 667 900 000

 

 

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

19 225 000

 

 

fra kr 453 325 000 til kr 434 100 000

 

 

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

128 250 000

 

 

fra kr 1 754 050 000 til kr 1 625 800 000

 

 

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

41 900 000

 

 

fra kr 176 100 000 til kr 218 000 000

 

 

74

Tap på utlån, nedsettes med

117 400 000

 

 

fra kr 447 300 000 til kr 329 900 000

 

 

90

Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, nedsettes med

502 300 000

 

 

fra kr 19 431 700 000 til kr 18 929 400 000

 

2412

 

Den norske stats husbank

 

 

72

Rentestøtte, forhøyes med

2 000 000

 

 

fra kr 17 000 000 til kr 19 000 000

 

 

90

Lån til Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

389 000 000

 

 

fra kr 11 012 000 000 til kr 10 623 000 000

 

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

70

Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med

357 000

 

 

fra kr 412 000 000 til kr 412 357 000

 

 

79

Maritim utvikling, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

 

 

fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000

 

2426

 

SIVA SF

 

 

90

Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med

80 000 000

 

 

fra kr 100 000 000 til kr 180 000 000

 

2427

 

Kommunalbanken AS

 

 

90

(NY) Aksjekapital, bevilges med

132 500 000

2440

 

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

 

 

30

Investeringer, nedsettes med

1 200 000 000

 

 

fra kr 25 100 000 000 til kr 23 900 000 000

 

 

50

Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, forhøyes med

641 000 000

 

 

fra kr 1 200 000 000 til kr 1 841 000 000

 

2445

 

Statsbygg

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

--2 719 876 000

 

 

 

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

991 476 000

 

 

 

3 Avskrivninger

397 399 000

 

 

 

4 Renter av statens kapital

42 967 000

 

 

 

5 Til investeringsformål

940 700 000

 

 

 

6 Til reguleringsfondet

-100 088 000

 

 

 

 

-447 422 000

 

 

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

200 000 000

 

 

fra kr 909 800 000 til kr 709 800 000

 

2470

 

Statens Pensjonskasse

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-388 253 000

 

 

 

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

314 498 000

 

 

 

3 Avskrivninger

15 300 000

 

 

 

4 Renter av statens kapital

312 000

 

 

 

5 Til investeringsformål

22 459 000

 

 

 

 

-35 684 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 400 000

 

 

fra kr 50 361 000 til kr 55 761 000

 

2530

 

Foreldrepenger

 

 

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

280 000 000

 

 

fra kr 10 764 000 000 til kr 11 044 000 000

 

 

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

40 000 000

 

 

fra kr 420 000 000 til kr 380 000 000

 

2540

 

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

 

 

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 000 000

 

 

fra kr 40 000 000 til kr 25 000 000

 

2541

 

Dagpenger

 

 

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

681 000 000

 

 

fra kr 4 781 000 000 til kr 4 100 000 000

 

2542

 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

 

 

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,

nedsettes med

 

140 000 000

 

 

fra kr 430 000 000 til kr 290 000 000

 

2620

 

Stønad til enslig mor eller far

 

 

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

185 000 000

 

 

fra kr 2 368 000 000 til kr 2 183 000 000

 

 

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

 

 

fra kr 510 000 000 til kr 450 000 000

 

 

73

Utdanningsstønad, nedsettes med

18 000 000

 

 

fra kr 78 000 000 til kr 60 000 000

 

 

76

Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med

45 000 000

 

 

fra kr 1 060 000 000 til kr 1 015 000 000

 

2650

 

Sykepenger

 

 

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

180 000 000

 

 

fra kr 26 750 000 000 til kr 26 930 000 000

 

 

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

 

 

fra kr 1 420 000 000 til kr 1 395 000 000

 

2652

 

Medisinsk rehabilitering mv.

 

 

70

Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

275 000 000

 

 

fra kr 8 243 000 000 til kr 8 518 000 000

 

 

71

Legeerklæringer, nedsettes med

28 000 000

 

 

fra kr 298 000 000 til kr 270 000 000

 

2653

 

Ytelser til yrkesrettet attføring

 

 

70

Attføringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

935 000 000

 

 

fra kr 10 671 000 000 til kr 9 736 000 000

 

 

71

Attføringsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

110 000 000

 

 

fra kr 1 181 000 000 til kr 1 071 000 000

 

2655

 

Uførhet

 

 

74

Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

225 000 000

 

 

fra kr 7 864 000 000 til kr 7 639 000 000

 

2661

 

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

 

 

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 000 000

 

 

fra kr 1 680 000 000 til kr 1 660 000 000

 

 

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med

156 000 000

 

 

fra kr 2 724 000 000 til kr 2 880 000 000

 

 

77

Ortopediske hjelpemidler, forhøyes med

20 000 000

 

 

fra kr 780 000 000 til kr 800 000 000

 

 

78

Høreapparater, forhøyes med

30 000 000

 

 

fra kr 470 000 000 til kr 500 000 000

 

2680

 

Etterlatte

 

 

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

 

 

fra kr 1 323 000 000 til kr 1 298 000 000

 

 

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

10 000 000

 

 

fra kr 1 117 000 000 til kr 1 107 000 000

 

2690

 

Diverse utgifter

 

 

70

Sykestønadsutgifter i utlandet, nedsettes med

20 000 000

 

 

fra kr 165 000 000 til kr 145 000 000

 

2751

 

Legemidler mv.

 

 

70

Legemidler, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 7 470 700 000 til kr 7 469 700 000

 

2752

 

Refusjon av egenbetaling

 

 

70

Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1, nedsettes med

94 000 000

 

 

fra kr 3 486 000 000 til kr 3 392 000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter:

 

3100

 

Utenriksdepartementet

 

 

3

(NY) Diverse inntekter, bevilges med

27 000 000

3220

 

Utdanningsdirektoratet

 

 

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

6 400 000

 

 

fra kr 12 560 000 til kr 6 160 000

 

3225

 

Tiltak i grunnopplæringen

 

 

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

12 234 000

 

 

fra kr 20 690 000 til kr 32 924 000

 

3230

 

Kompetansesentre for spesialundervisning

 

 

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med

6 400 000

 

 

fra kr 5 819 000 til kr 12 219 000

 

3322

 

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

 

 

1

Ymse inntekter, nedsettes med

117 000

 

 

fra kr 217 000 til kr 100 000

 

3325

 

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

 

 

2

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 25 000 000 til kr 35 000 000

 

3342

 

Nidaros domkirke m.m.

 

 

1

Ymse inntekter, forhøyes med

3 500 000

 

 

fra kr 11 183 000 til kr 14 683 000

 

3410

 

Rettsgebyr

 

 

1

Rettsgebyr, forhøyes med

9 918 000

 

 

fra kr 128 903 000 til kr 138 821 000

 

3413

 

Jordskifterettene

 

 

2

Sideutgifter, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 7 310 000 til kr 6 310 000

 

3472

 

Voldsoffererstatning og rådgiving til kriminalitetsofre

 

 

1

(NY) Diverse inntekter, bevilges med

50 000

3571

 

Tilbakeføring av forskudd

 

 

90

(NY) Tilbakeføring av forskudd, bevilges med

53 316 000

3587

 

Statens bygningstekniske etat

 

 

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak, forhøyes med

4 500 000

 

 

fra kr 15 800 000 til kr 20 300 000

 

3651

 

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

 

 

2

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

11 700 000

 

 

fra kr 39 245 000 til kr 50 945 000

 

3680

 

Sametinget

 

 

51

Avkastning av Samefolkets fond, forhøyes med

50 000

 

 

fra kr 4 650 000 til kr 4 700 000

 

3690

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

158 700 000

 

 

fra kr 233 145 000 til kr 391 845 000

 

3855

 

Statlig forvaltning av barnevernet

 

 

3

Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, forhøyes med

4 500 000

 

 

fra kr 55 645 000 til kr 60 145 000

 

 

60

Kommunale egenandeler, forhøyes med

9 721 000

 

 

fra kr 790 446 000 til kr 800 167 000

 

3856

 

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer

 

 

4

(NY) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med

66 300 000

3900

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

71

(NY) Tilbakeføring fra tapsfond, bevilges med

7 300 000

3904

 

Brønnøysundregistrene

 

 

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

30 000 000

 

 

fra kr 410 200 000 til kr 440 200 000

 

3907

 

Sjøfartsdirektoratet

 

 

1

Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR, forhøyes med

7 000 000

 

 

fra kr 116 800 000 til kr 123 800 000

 

 

4

Gebyrer for skip i NIS, forhøyes med

1 000 000

 

 

fra kr 35 500 000 til kr 36 500 000

 

3950

 

Forvaltning av statlig eierskap

 

 

96

Salg av aksjer, forhøyes med

1 336 600 000

 

 

fra kr 10 000 000 til kr 1 346 600 000

 

4022

 

NIFES

 

 

1

Oppdragsinntekter, nedsettes med

20 000 000

 

 

fra kr 85 000 000 til kr 65 000 000

 

4030

 

Fiskeridirektoratet

 

 

8

Gebyr havbruk, forhøyes med

950 000

 

 

fra kr 13 830 000 til kr 14 780 000

 

4062

 

Kystverket

 

 

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

2 035 000

 

 

fra kr 623 020 000 til kr 620 985 000

 

4350

 

Jernbaneverket

 

 

37

(NY) Anleggsbidrag, bevilges med

23 800 000

4441

 

Statens forurensningstilsyn

 

 

2

(NY) Inntekter statlig ordning for sletting av klimakvoter, bevilges med

6 241 000

 

4

Gebyrer, forhøyes med

7 600 000

 

 

fra kr 21 059 000 til kr 28 659 000

 

 

6

(NY) Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, bevilges med

12 000 000

4546

 

Yrkesskadeforsikring

 

 

1

Premieinntekter, forhøyes med

11 000 000

 

 

fra kr 116 000 000 til kr 127 000 000

 

4547

 

Gruppelivsforsikring

 

 

1

Premieinntekter, forhøyes med

4 000 000

 

 

fra kr 43 000 000 til kr 47 000 000

 

4602

 

Kredittilsynet

 

 

2

Refusjoner, forhøyes med

9 400 000

 

 

fra kr 1 400 000 til kr 10 800 000

 

4618

 

Skatteetaten

 

 

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

28 300 000

 

 

fra kr 21 700 000 til kr 50 000 000

 

 

5

Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med

8 200 000

 

 

fra kr 14 800 000 til kr 23 000 000

 

4634

 

Statens innkrevingssentral

 

 

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning, forhøyes med

40 000 000

 

 

fra kr 150 000 000 til kr 190 000 000

 

 

86

Bøter, inndragninger, forhøyes med

40 000 000

 

 

fra kr 1 170 000 000 til kr 1 210 000 000

 

 

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med

50 000 000

 

 

fra kr 120 000 000 til kr 170 000 000

 

4638

 

Salg av klimakvoter

 

 

1

Salgsinntekter, nedsettes med

800 000 000

 

 

fra kr 1 920 000 000 til kr 1 120 000 000

 

4733

 

Luftforsvaret

 

 

1

Driftsinntekter, forhøyes med

39 378 000

 

 

fra kr 58 180 000 til kr 97 558 000

 

4810

 

Oljedirektoratet

 

 

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

6 500 000

 

 

fra kr 9 500 000 til kr 16 000 000

 

4820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

3 500 000

 

 

fra kr 38 600 000 til kr 42 100 000

 

4825

 

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

 

 

80

Fondsavkastning, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 431 000 000 til kr 430 000 000

 

4860

 

Statnett SF

 

 

70

Garantiprovisjon, forhøyes med

900 000

 

 

fra kr 1 800 000 til kr 2 700 000

 

5310

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

72

Gebyr, forhøyes med

4 000 000

 

 

fra kr 123 000 000 til kr 127 000 000

 

 

90

Avdrag og renter, nedsettes med

689 700 000

 

 

fra kr 10 549 700 000 til kr 9 860 000 000

 

 

91

Tap og avskrivninger, nedsettes med

73 900 000

 

 

fra kr 504 600 000 til kr 430 700 000

 

 

93

Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med

323 300 000

 

 

fra kr 4 253 900 000 til kr 3 930 600 000

 

5312

 

Den norske stats husbank

 

 

90

Avdrag, nedsettes med

225 000 000

 

 

fra kr 9 369 000 000 til kr 9 144 000 000

 

5325

 

Innovasjon Norge

 

 

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

29 600 000

 

 

fra kr 5 000 000 til kr 34 600 000

 

5326

 

SIVA SF

 

 

90

Avdrag på utestående fordringer, forhøyes med

80 000 000

 

 

fra kr 100 000 000 til kr 180 000 000

 

5440

 

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

 

 

24

Driftsresultat:

 

 

 

1 Driftsinntekter

187 100 000 000

 

 

 

2 Driftsutgifter

-35 200 000 000

 

 

 

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-3 300 000 000

 

 

 

4 Avskrivninger

-15 800 000 000

 

 

 

5 Renter av statens kapital

-6 400 000 000

 

 

 

 

126 400 000 000

 

 

30

Avskrivninger, nedsettes med

1 000 000 000

 

 

fra kr 16 800 000 000 til kr 15 800 000 000

 

 

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

 

 

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 400 000 000

 

5445

 

Statsbygg

 

 

39

Avsetning til investeringsformål, forhøyes med

40 700 000

 

 

fra kr 900 000 000 til kr 940 700 000

 

5446

 

Salg av eiendom, Fornebu

 

 

40

(NY) Salgsinntekter, Fornebu, bevilges med

88 500 000

5470

 

Statens Pensjonskasse

 

 

30

Avsetning til investeringsformål, forhøyes med

5 400 000

 

 

fra kr 17 059 000 til kr 22 459 000

 

5491

 

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

 

 

30

Avskrivninger, nedsettes med

22 500 000

 

 

fra kr 450 181 000 til kr 427 681 000

 

5501

 

Skatter på formue og inntekt

 

 

72

Fellesskatt, nedsettes med

17 000 000

 

 

fra kr 148 100 000 000 til kr 148 083 000 000

 

5509

 

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

 

 

70

Avgift, nedsettes med

600 000 000

 

 

fra kr 800 000 000 til kr 200 000 000

 

5536

 

Avgift på motorvogner mv.

 

 

76

Avgift på bensin, forhøyes med

35 000 000

 

 

fra kr 8 065 000 000 til kr 8 100 000 000

 

 

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), forhøyes med

90 000 000

 

 

fra kr 7 465 000 000 til kr 7 555 000 000

 

5549

 

Avgift på utslipp av NOx

 

 

70

Avgift på utslipp av NOx, nedsettes med

600 000 000

 

 

fra kr 871 000 000 til kr 271 000 000

 

5576

 

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

 

 

71

Totalisatoravgift, forhøyes med

7 000 000

 

 

fra kr 105 000 000 til kr 112 000 000

 

5580

 

Sektoravgifter under Finansdepartementet

 

 

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 208 100 000 til kr 218 100 000

 

5603

 

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

 

 

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

8 048 000

 

 

fra kr 54 586 000 til kr 46 538 000

 

5607

 

Renter av boliglånsordningen for statsansatte

 

 

80

Renter, forhøyes med

180 000 000

 

 

fra kr 772 000 000 til kr 952 000 000

 

5611

 

Aksjer i NSB AS

 

 

85

Utbytte, forhøyes med

53 000 000

 

 

fra kr 349 000 000 til kr 402 000 000

 

5615

 

Renter fra Den norske stats husbank

 

 

80

Renter, nedsettes med

45 000 000

 

 

fra kr 4 758 000 000 til kr 4 713 000 000

 

5616

 

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

 

 

85

Aksjeutbytte, nedsettes med

27 500 000

 

 

fra kr 27 500 000 til kr 0

 

5617

 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

 

 

80

Renter, nedsettes med

91 000 000

 

 

fra kr 6 113 000 000 til kr 6 022 000 000

 

5618

 

Aksjer i Posten Norge AS

 

 

85

Utbytte, forhøyes med

91 000 000

 

 

fra kr 506 000 000 til kr 597 000 000

 

5622

 

Aksjer i Avinor AS

 

 

85

Utbytte, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 398 000 000 til kr 397 000 000

 

5625

 

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

 

 

81

Rentemargin, risikolåneordningen, forhøyes med

1 200 000

 

 

fra kr 1 000 000 til kr 2 200 000

 

 

85

Utbytte lavrisikolåneordningen, forhøyes med

14 200 000

 

 

fra kr 15 000 000 til kr 29 200 000

 

 

86

(NY) Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, bevilges med

7 000 000

5652

 

Innskuddskapital i Statskog SF

 

 

85

Utbytte, forhøyes med

7 600 000

 

 

fra kr 5 000 000 til kr 12 600 000

 

5656

 

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

 

 

85

Utbytte, forhøyes med

3 652 300 000

 

 

fra kr 11 751 900 000 til kr 15 404 200 000

 

5680

 

Innskuddskapital i Statnett SF

 

 

85

Utbytte, forhøyes med

35 000 000

 

 

fra kr 283 000 000 til kr 318 000 000

 

5685

 

Aksjer i StatoilHydro ASA

 

 

85

Utbytte, forhøyes med

1 167 000 000

 

 

fra kr 15 773 000 000 til kr 16 940 000 000

 

5701

 

Diverse inntekter

 

 

73

Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med

5 000 000

 

 

fra kr 455 000 000 til kr 460 000 000

 

5704

 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

 

 

2

Dividende, nedsettes med

15 000 000

 

 

fra kr 115 000 000 til kr 100 000000

 

 

Vedtak 617

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Justisdepartementet i 2008 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 472 post 1

kap. 3472 post 1

 

2. Barne- og likestillingsdepartementet i 2008 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 859 post 1

kap. 3859 post 1

 

3. Miljøverndepartementet i 2008 kan:

 

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1441 post 1

kap. 4441 post 6

kap. 1441 post 22

kap. 4441 post 2

 

4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 kan overskride bevilgningen under kap. 1521 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 4 mill. kroner mot tilsva­rende merinntekter under kap. 4521 Direktoratet for forvaltning og IKT, (ny) post 3 Diverse inntekter.

 

Vedtak 618

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2008 kan overskride bevilgningen under kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Spesielle driftsutgifter til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 

Vedtak 619

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2008 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgnin­ger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

230 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

63 mill. kroner

 

Vedtak 620

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

1.   Utenriksdepartementet i 2008 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

74

Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania

300 mill. kroner

 

2.   Landbruks- og matdepartementet i 2008 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade  erstatninger og sikring

71

Naturskade, erstatninger

35 mill. kroner

 

3.   Miljøverndepartementet i 2008 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1400

Miljøverndepartementet

78

Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola

110,2 mill. kroner

1427

Direktoratet for naturforvaltning

35

Statlig erverv, nytt skogvern

111,4 mill. kroner

 

4.   Olje- og energidepartementet i 2008 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet

360 mill. kroner

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i private husholdninger

40 mill. kroner

 

Vedtak 621

Fullmakt til leie av lokaler

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartemen­tet i 2008 kan inngå avtale om leie av lokaler til Utdanningsdirektoratet med leieutgifter utover hva som kan dekkes under kap. 220 Utdanningsdirektora­tet, post 1 Driftsutgifter.

 

Vedtak 622

Fullmakt til å starte byggearbeider

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartemen­tet i 2008 kan inngå avtaler om bygging av nytt bibli­otek for Statens fagskole for gartnere og blomsterde­koratører (Vea) innenfor en kostnadsramme på 11,323 mill. kroner.

 

Vedtak 623

Kostnadsrammer

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for:

1.   Samisk vitenskapsbygg økes med 86,3 mill. kro­ner fra 344,2 mill. kroner til 430,5 mill. kroner.

2.   Plantevernbygningen på Ås, fase 2, settes til 45,9 mill. kroner.

 

Vedtak 624

Fullmakt til implementering av forordning for EMSA

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde­partementet dekker Norges andel av utgiftene ved forordning 2038/2006/EF om gjennomføring av opp­gaver med oljevernberedskap i EMSA (European Maritime Safety Agency) for perioden 2007–2013 og at EØS-komiteens beslutning nr. 52/2007 gjennom­føres.

 

Vedtak 625

Fullmakt til salg av festetomter

Stortinget samtykker i at Kongen kan gi bestem­melser om avhendelse av festetomter til bolighus, som eies av staten, statsforetak, Opplysningsvesenets fond eller andre fond som kan instrueres av staten, til lavere pris enn markedspris.

 

Vedtak 626

Opphør av tilsagnsfullmakter

Følgende tilsagnsfullmakter gitt ved Stortingets vedtak 11. desember 2007 trekkes tilbake:

1.   Tilsagnsfullmakt på 20 mill. kroner knyttet til kap. 907 Sjøfartsdirektoratet, post 72 Tilskudd til NOx-tiltak.

2.   Tilsagnsfullmakt på 100 mill. kroner knyttet til kap. 1050 Diverse fiskeriformål, post 77 Til­skudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten.

 

Vedtak 627

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet:

1.   "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak, post 73 EUs rammeprogram for forskning, i statsbudsjettet for 2008.

2.   "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 1380 Post- og teletilsynet, post 70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, i statsbudsjettet for 2008.

 

Vedtak 628

Kap. 5536 post 76 Avgift på bensin

Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endring i Stortin­gets vedtak 28. november 2007 om avgift på bensin for budsjetterminen 2008:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskas­sen på bensin. Avgift betales med følgende beløp pr. liter:

a)   for svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,33

b)   for lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,37

c)   for annen bensin: kr 4,37

 

Vedtak 629

Kap. 5536 post 77 Avgift på mineralolje til

framdrift av motorvogn (autodieselavgift)

Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endring i Stortin­gets vedtak 28. november 2007 om avgift på minera­lolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) for budsjetterminen 2008:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskas­sen på mineralolje til framdrift av motorvogn. Avgift betales med følgende beløp pr. liter:

a)   for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,40

b)   for lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svo­vel): kr 3,45

c)   for annen mineralolje: kr 3,45