Bak kulissene

St.meld. nr. 32 (2007-2008), Innst. S. nr. 157 (2008-2009)

Tilhører sak

Vedtak 235

St.meld. nr. 32 (2007–2008) – Bak kulissene – vedlegges protokollen.