Representantforslag om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet

Dokument nr. 8:61 (2008-2009), Innst. S. nr. 209 (2008-2009)

Vedtak 320

Dokument nr. 8:61 (2008–2009) – representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Dagrun Eriksen, Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal og Bjørg Tørresdal om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet – bifalles ikke.