Representantforslag om en plan for en verdig og helhetlig rusomsorg, men enkeltindividet i fokus

Dokument nr. 8:73 (2008-2009), Innst. S. nr. 351 (2008-2009)

Vedtak 477

Dokument nr. 8:73 (2008–2009) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Jan Arild Ellingsen og Robert Eriksson om en plan for en verdig og helhetlig rusomsorg, med enkeltindividet i fokus – vedlegges protokollen.