Representantforslag om å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum

Dokument 8:32 S (2009-2010), Innst. 147 S (2009-2010)

Vedtak 176

Dokument 8:32 S (2009–2010) – representantforslag frå stortingsrepresentantane Bjørn Lødemel, Nikolai Astrup, Øyvind Halleraker, Ivar Kristiansen og Siri Meling om å setja ned eit ekspertutval for å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum – vedlegges protokollen.