Valg av riksrevisorer med varamedlemmer

Innst. 111 S (2009-2010)

Vedtak 116

Til riksrevisorer med personlige varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2010–31. desember 2013 velges:

Riksrevisorer:

1.   Jørgen Kosmo, leder

2.   Arve Lønnum, nestleder

3.   Annelise Høegh

4.   Per Jordal

5.   Synnøve Brenden

Varamedlemmer:

For Kosmo: Eirin Faldet

For Lønnum: Liv Zazzera

For Høegh: Martin Engeset

For Jordal: Heidi Grande Røys

For Brenden: Asmund Kristoffersen