Representantforslag om etablering av et eget regelråd

Dokument 8:61 S (2009-2010), Innst. 224 S (2009-2010)

Vedtak 274

Dokument 8:61 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om etablering av et eget regelråd – vedtas ikke.