Skattesaker mellom Norge og Cookøyene

Prop. 78 S (2009-2010), Innst. 208 S (2009-2010)

Vedtak 241

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009.