Representantforslag om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming

Dokument 8:103 S (2009-2010), Innst. 317 S (2009-2010)

Vedtak 377

Dokument 8:103 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Harald T. Nesvik og Robert Eriksson om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemning, I – bifalles ikke.

 

Vedtak 378

Dokument 8:103 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Harald T. Nesvik og Robert Eriksson om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemning, II – vedlegges protokollen.