Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet

Dokument 8:159 S (2009-2010), Innst. 48 S (2010-2011)

Vedtak 39

Dokument 8:159 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker og Trond Helleland om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon for å hindre unges rekruttering til kriminalitet – vedlegges protokollen.