Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet

Dokument 8:172 LS (2009-2010), Innst. 72 L (2010-2011)

Vedtak 97

Dokument 8:172 LS (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet – Endring av arbeidsmiljøloven § 2-4 – vedlegges protokollen.