Utbygging og drift av Valemon

Prop. 85 S (2010-2011), Innst. 376 S (2010-2011)

Vedtak 601

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Valemon.

Vedtak 602

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til plan for anlegg og drift av rørledningene fra Valemon.