Representantforslag om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen

Dokument 8:123 S (2010-2011), Innst. 341 S (2010-2011)

Vedtak 542

Dokument 8:123 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Lars Myraune om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen – vedlegges protokollen.