Representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing

Dokument 8:7 S (2011-2012), Innst. 372 S (2011-2012)

Vedtak 591

Dokument 8:7 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing – vedlegges protokollen.