Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Vedtak 491

Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i Stortingets møte 8. mai 2012 - vedlegges protokollen.