Representantforslag om endringer i den statlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner

Dokument 8:125 S (2011-2012), Innst. 77 S (2012-2013)

Vedtak 321

Dokument 8:125 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Karin Woldseth og Tone Liljeroth om endringer i den offentlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner – vedlegges protokollen.