Opprettelse av og valg av medlemmer og varamedlemmer til en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 96 S (2012-2013)

Vedtak 62

Det opprettes en fast delegasjon med fire medlemmer og fire varamedlemmer til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Leder og første nestleder av utenriks- og forsvarskomiteen skal være faste medlemmer av delegasjonen.

Vedtak 63

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk velges for den resterende del av stortingsperioden 2009–2013:

Medlemmer:

  • 1. Stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide

  • 2. Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen

  • 3. Stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen

  • 4. Stortingsrepresentant Karin S. Woldseth

Varamedlemmer:

  • 1. Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen

  • 2. Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen

  • 3. Stortingsrepresentant Laila Gustavsen

  • 4. Stortingsrepresentant Lars Peder Brekk