Representantforslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt

Dokument 8:42 S (2012-2013), Innst. 289 S (2012-2013)

Vedtak 460

Dokument 8:42 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt – vedlegges protokollen.