Representantforslag om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane

Dokument 8:60 S (2012-2013), Innst. 353 S (2012-2013)

Vedtak 609

Dokument 8:60 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen, Åge Starheim, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane – vedlegges protokollen.